Hovedprofil: IKT & konstruksjonsteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Hovedprofil: IKT & konstruksjonsteknikk

– Ingeniørvitenskap og IKT

Hovedprofilen konstruksjonsteknikk tar for seg konstruksjoner - i alle mulige fasonger og målestokker: Fra små skruer og akslinger via hofteproteser og komponenter i bil til svære bruer og offshorekonstruksjoner. Det er konstruksjoner rundt oss på alle kanter, og det vil alltid være behov for mennesker med konstruksjonskompetanse.

Dataverktøy er en viktig del av hverdagen til konstruksjonsingeniører. Det er for lengst slutt på den tida da folk håndregnet alle kreftene og satte seg ved tegnebordet etterpå. Så å si all styrkeberegning foregår i dag med datamaskin. Dessuten har visualisering blitt utrolig mye viktigere. I dag kan vi se kreftene som oppstår når tunge bølger dundrer mot en molo på dataskjermen, og på den måten finne svake punkt i konstruksjonen. Dette var umulig for få år siden. Men avansert programvare gjør ikke ingeniøren overflødig. Fornuftig input og nødvendig etterkontroll krever en solid porsjon fysisk innsikt.

Hovedprofilen konstruksjonsteknikk har mye til felles med et par av studieretningene på Studieprogram bygg- og miljøteknikk. Og dette er kanskje ikke så dumt - tatt i betraktning at byggebransjen har en årlig omsetning på 300 milliarder. I offshore-sektoren arbeider det også et stort antall konstruksjonsingeniører. Kompetanste innen konstruksjonsteknikk er dessuten interessant for mange industribedrifter, fordi kandidatene fra denne studieretningen kan mye om styrkeberegninger.

Ved hovedprofilen kan du fordype deg innen fagområdene:

  • Marin byggeteknikk
  • Geoteknikk
  • Generell konstruksjonsteknikk
  • Beregningsmekanikk

Emner du kan velge i 3. årskurs

Obligatoriske og valgbare emner 3. årskurs for deg som velger hovedprofilen IKT og konstruksjonsteknikk (scroll litt ned på siden).

Casa

Studenter ved IKT og konstruksjonsteknikk kan få mulighet til å skrive prosjekt- og masteroppgave ved Centre for Advanced Structural Analysis - CASA. Ta gjerne kontakt med koordinatoren ved senteret hvis du har spørsmål. Under kan du se film om senterets arbeid.


Jobb med store konstruksjoner

Jobb med store konstruksjoner

Sevan Marine ASA

3D data tegning av Opera-bygget i Oslo, IMAGE by Vianova - Statsbygg