Produktutvikling og produksjon, Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Industriell mekanikk

– Studieretning

Denne studieretningen kobler grunnleggende elementer fra hele fagområdet mekanikk; statikk, fasthetslære, dynamikk og fluidmekanikk, til industrielle anvendelser, bl.a. innenfor brudd- og skademekanikk, materialteknologi og transportsystemer for olje og gass i petroleumsteknologi. En litt annen type anvendelse finnes i biomekanikk, som kobler mange av mekanikkens elementer til medisinsk teknologi.

Studiet har hovedfokus på teoretisk/numeriske metoder, men med innslag av empirisk/eksperimentelle elementer fra laboratorie- og driftsforsøk, og det gir en teknologisk profil på toppen av brede generiske grunnkunnskaper.

Målet er å utdanne handlekraftige og omstillingsdyktige kandidater som er godt skikket for dagens og særlig morgendagens utfordringer i vårt teknologiske samfunn, både mot konstruksjons- og strømningsrelaterte problemområder, med fellesnevner industriell eller anvendt mekanikk.

Hvorfor velge Industriell mekanikk?

"Industriell mekanikk tilbyr deg fag med tidløs kunnskap som du bare har anledning til å lære deg mens du går her på NTNU. Fagene innenfor mekanikk baserer seg i stor grad på å gi studentene valuta for tiden de legger ned i studiet, og visshet om at de virkelig sitter igjen med noe varig etter å ha tatt disse fagene. De fleste store bedrifter etterspør studenter med god kompetanse innenfor mekanikk og strømningsteknikk. Kontakten med faglærerne er god, samarbeidet i klassen er bra, og dette er helt avgjørende for din læringssituasjon." — Aksel M. Schjerpen (tidligere 5.klasse Ind.Mek.)

Studiet omfatter det forholdsvis brede fordypningsområdet (hovedprofil) Anvendt mekanikk; som inneholder både faststoffmekanikk og strømningsmekanikk med fokus på de tre fagområdene:

 

Sentrale emner er:

TKT4124 - Mekanik 3

TKT4140 - Numerisk beregning, datalab

TKT4135 - Materialmekanikk

TEP4156 - Viskøse strømninger

TKT4145 - Elementmetoden

 

De tre spesielt fokuserte fagområdene i fordypningen inneholder en rekke tidsaktuelle temaer både for industrielle anvendelser og for mer grunnleggende problemløsning.

Studieretningen er forankret både på:

Studieretning: Industriell mekanikk

Fagmatrisen

Hovedprofilen i studieretningen fremgår delvis av fagmatrisen nedenfor.

Sem.

7,5 stp

7,5 stp

7,5 stp

7,5 stp

10

Masteroppgave

9

Komplementært emne

Fordypning og prosjekt

8

Eksperter i Team

Ingeniøremne - Annet studieprogram


TEP4112 
Turbulent strømninger
TKT4135
Materialteknikk
TKT4145
Elementmetoden /Ing.vit

Valgbart
studieretn.

7

TMM4160
Bruddmekanikk

TEP4240
Systemsimulering
 
TEP4156
Viskøse strømninger

Komplementært emne

TEP4135 
Strømningslære

TKT4192
Elementmetoden /styrke

TEP4165
Num. varme- og strømningstek.

Valgbart
studieretn.

6

TTK4105
Reguleringsteknikk

TPK4125
Mekatronikk

TEP4130
Varme/massetransport 
TEP4125
Termodynamikk 2
TKT4145
Elementmetoden /Ing.vit
TKT4180
Konstruksjonsmekanikk

TKT4140
Numeriske beregninger m/datalab

TKT4102
Dynamikk

5

TIØ4258
Matematikk 4

TIØ4258
Teknologiledelse

TKT4124
Mekanikk 3

TEP4135
Strømingslære

TPK4100
Produksjons-ledelse

 

* Oversikt publisert med forbehold om evt. endringer. Studenter bør alltid konferere med studieplanen.

Fagene: (1) TKT4124 Mekanikk 3, (2) TEP4135 Strømningslære og (3) TKT4140 Numeriske beregninger m/datalab, er viktige i 5. og 6. semester, for å etablere enhetlige og generiske beskrivelser av deformerbare medier ("faste" og "flytende"), og for å etablere ferdigheter i systematiske metoder for numeriske beregninger av slike mekaniske systemer.

Innvalgsfag i 8. semester mot fordypningen i 9. semester er: (1) TEP4112 Turbulent strømning og (2) TKT4145 Elementmetoden i ingeniørvitenskapen mot spesialisering innen henholdsvis strømningsmekanikk og faststoffmekanikk.

Internasjonalt samarbeid og studentutveksling

Fagmiljøet ved denne studieretningen har et stort internasjonalt nettverk, og det er muligheter for utenlandsopphold ved blant annet følgende universiteter og forskningsinstitusjoner:

 • KTH i Stockholm,
 • UMIST i Manchester,
 • TU Eindhoven,
 • INPG Grenoble,
 • Universitetet i Gent,
 • Politecnico di Milano,
 • RWTH-Aachen og Sup-Aero Toulouse,
 • Universitetet i Gent,
 • Teknisk Universitet München,
 • Teknisk Universitet Darmstadt,
 • University of Colorado,
 • National University Singapore,
 • University of Osaka.

Faglige kontaktpersoner

Hovedprofiler for Studieretning Industriell Mekanikk

Valghefte

valg muligheterInformasjon til deg som skal velge studieretning og hovedprofil:

Studieretningsinfo 2017/2018 (pdf)

3d bilde,Biomekanikk, FEM analyse av protese i lårbein

Biomekanikk - eksempel innenfor faststoffmekanikk: Dagens proteser har begrenset holdbarhet. Etter ca 10 år begynner de å løsne pga forandringer som skjer i skjelettet.Målet er å optimalisere protesens form slik at den sitter lenger og dermed øker pasientens livskvalitet.

Flere faglige kontaktpersoner

Hvis det er noen spørsmål i forbindelse med studieretningen Industriell mekanikk, så er vi glade for å bli kontaktet.

Faststoffmekanikk

Stømningsmekanikk

Biomekanikk

Faststoffmekanikerene sitter i 3 etg. materialteknisk inngang 1a (kart).
Strømningsmekanikerene sitter i 1 etg. strømningsteknisk (kart) .