Produktutvikling og produksjon, Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Industriell mekanikk

– Studieretning

Denne studieretningen kobler grunnleggende elementer fra hele fagområdet mekanikk; statikk, fasthetslære, dynamikk og fluidmekanikk, til industrielle anvendelser, bl.a. innenfor brudd- og skademekanikk, materialteknologi og transportsystemer for olje og gass i petroleumsteknologi. En litt annen type anvendelse finnes i biomekanikk, som kobler mange av mekanikkens elementer til medisinsk teknologi.

Studiet har hovedfokus på teoretisk/numeriske metoder, men med innslag av empirisk/eksperimentelle elementer fra laboratorie- og driftsforsøk, og det gir en teknologisk profil på toppen av brede generiske grunnkunnskaper.

Målet er å utdanne handlekraftige og omstillingsdyktige kandidater som er godt skikket for dagens og særlig morgendagens utfordringer i vårt teknologiske samfunn, både mot konstruksjons- og strømningsrelaterte problemområder, med fellesnevner industriell eller anvendt mekanikk.

Hvorfor velge Industriell mekanikk?

"Industriell mekanikk tilbyr deg fag med tidløs kunnskap som du bare har anledning til å lære deg mens du går her på NTNU. Fagene innenfor mekanikk baserer seg i stor grad på å gi studentene valuta for tiden de legger ned i studiet, og visshet om at de virkelig sitter igjen med noe varig etter å ha tatt disse fagene. De fleste store bedrifter etterspør studenter med god kompetanse innenfor mekanikk og strømningsteknikk. Kontakten med faglærerne er god, samarbeidet i klassen er bra, og dette er helt avgjørende for din læringssituasjon." — Aksel M. Schjerpen (tidligere 5.klasse Ind.Mek.)

På studieretningen for Industriell mekanikk kan du velge blant 4 hovedprofiler:

Studieretningen er forankret både på:

Internasjonalt samarbeid og studentutveksling

Fagmiljøet ved denne studieretningen har et stort internasjonalt nettverk, og det er muligheter for utenlandsopphold ved blant annet følgende universiteter og forskningsinstitusjoner:

 • KTH i Stockholm,
 • UMIST i Manchester,
 • TU Eindhoven,
 • INPG Grenoble,
 • Universitetet i Gent,
 • Politecnico di Milano,
 • RWTH-Aachen og Sup-Aero Toulouse,
 • Universitetet i Gent,
 • Teknisk Universitet München,
 • Teknisk Universitet Darmstadt,
 • University of Colorado,
 • National University Singapore,
 • University of Osaka.

Valghefte

valg muligheterInformasjon til deg som skal velge studieretning og hovedprofil:

Studieretningsinfo 2017/2018 (pdf)

3d bilde,Biomekanikk, FEM analyse av protese i lårbein

Biomekanikk - eksempel innenfor faststoffmekanikk: Dagens proteser har begrenset holdbarhet. Etter ca 10 år begynner de å løsne pga forandringer som skjer i skjelettet.Målet er å optimalisere protesens form slik at den sitter lenger og dermed øker pasientens livskvalitet.

Faglige kontaktpersoner

Hvis det er noen spørsmål i forbindelse med studieretningen Industriell mekanikk, så er vi glade for å bli kontaktet.

Faststoffmekanikk

Stømningsmekanikk

Biomekanikk

Faststoffmekanikerene sitter i 3 etg. materialteknisk inngang 1a (kart).
Strømningsmekanikerene sitter i 1 etg. strømningsteknisk (kart) .