Politisk atferd og politisk kommunikasjon

Politisk atferd og politisk kommunikasjon

Video laget for COST-prosjektet om populistisk kommunikasjon. Videoen vant EU kommisjonens EU4FACTS video award. 

Institutt for sosiologi og statsvitenskap har gjennom flere tiår bidratt til den nasjonale og internasjonale forskningen om valg og politisk adferd. Forskningsinnsatsen framover vil legge vekt på valg og valgkamper, verdikonflikter og verdiendringer, politisk tillit og politisk kommunikasjon. Forskningen retter søkelyset mot adferd, kommunikasjon og holdninger hos politiske aktører, medier og velgere.

Publikasjoner

Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU-profiler. Dette er noen av de siste publikasjonene innenfor politisk atferd og politisk kommunikasjon: