Arbeid, organisasjon og mobilitet

Arbeid, organisasjon og mobilitet

Avisoppslag som henger på ei snor. Foto

Institutt for sosiologi og statsvitenskap har omfattende forskningsaktivitet på feltene arbeidsliv, velferdsstat og sivilsamfunn. Forskningen søker å forstå endringer knyttet til arbeidsliv, organisasjonsutvikling og samfunnsstruktur og få ny innsikt i hvordan mobilitet og migrasjon er koblet til arbeidsliv og sivilsamfunn.

Forskningsgrupper og prosjekter

Forskningsgrupper og prosjekter


Publikasjoner

Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU-profiler. Dette er noen av de siste publikasjonene innenfor arbeid, organisasjon og mobilitet: