Samfunnsvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Samfunnsvitenskap

– Fagretning statsvitenskap

Statsvitenskap

Fagretningen statsvitenskap gir de analytiske ferdigheter og kunnskap som trengs for å generere og evaluere forskning innen statsvitenskap og forberede kandidatene på en karrier på det høyeste nivå innenfor vitenskap, forskning og undervisning. Forskningen spenner fra internasjonal konflikt, borgerkrig og politisk uro, politisk kommunikasjon og velgeratferd til bærekraftig utvikling og helsepolitikk.