Velferd og ulikhet

Velferd og ulikhet

Instituttet har omfattende forskningsaktivitet knyttet til studier av hvordan ressurser og muligheter er fordelt i samfunnet, både lokalt og globalt. Våre studier av velferd og ulikhet er i stor grad knyttet til helse, men også til arbeid, inntekt, utdanning, kjønn, familieforhold eller generell deltakelse i samfunnet.

Forskningsgrupper og prosjekter

Forskningsgrupper og prosjekter


Publikasjoner

Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU profiler. Dette er noen av de siste publikasjonene innenfor velferd og ulikhet: