Velferd og ulikhet

Satsingsområde

Velferd og ulikhet

Eldre par holder hender. Foto.
Foto: Colourbox

Instituttet har omfattende forskningsaktivitet knyttet til studier av hvordan ressurser og muligheter er fordelt i samfunnet, både lokalt og globalt. Våre studier av velferd og ulikhet er i stor grad knyttet til helse, men også til arbeid, inntekt, utdanning, kjønn, familieforhold eller generell deltakelse i samfunnet.

Tema: Velferd og ulikhet

Forskningsgrupper og prosjekter

Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU profiler. Dette er noen av de siste publikasjonene innenfor velferd og ulikhet: