Politisk økonomi

Politisk økonomi

Instituttet har forskningsaktivitet som tar opp viktige problemstillinger knyttet til samspillet mellom politikk og økonomi, på nasjonalt og internasjonalt nivå. Forskningen vår retter søkelyset mot forholdet mellom marked og styring, virkningen av institusjoner og interessegruppers innflytelse i spørsmål knyttet til risiko og til handel-, valuta- og klimapolitikk.

Publikasjoner

Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU profiler. Dette er noen av de siste publikasjonene innenfor politisk økonomi: