Samfunnsvitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Samfunnsvitenskap

– Fagretning sosiologi

To personer sitter ved et sjakkbord midt i en bygate. Foto.

Sosiologi

Sosiologi representerer ulike synsmåter og systematiseringer for å forstå og forklare sosiale sammenhenger, fenomener mellom samfunn og innenfor samfunn, og hvordan mennesker blir formet av og selv former samfunn. Våre forskningsmetoder er både kvantitative og kvalitative, og forskningen utgjør et bredt spekter, eksempelvis arbeidsliv, mobilitet og migrasjon, sosial ulikhet i helse og digitalisering og sosialt liv.