Teknologi og samfunn

Satsingsområde

Teknologi og samfunn

Tastatur og sosiale nettverk. Bilde.
Bilde: Sergey Nivens/Colourbox

Instituttet har forskningsaktivitet som gir innsikt i hvordan teknologi fungerer i samspill med ulike samfunnsaktører, sosioøkonomiske skiller, maktrelasjoner og kulturer. Forskningen tar utgangspunkt i forholdet mellom digitalisering og sosiale endringsprosesser og hvordan dette påvirker samfunnslivet med hensyn til hvordan vi kommuniserer og etablerer sosiale nettverk, hvordan vår arbeidshverdag og våre arbeidsoppgaver ser ut, hvordan vi får tilgang til medier og kultur, og hvordan vi knytter relasjoner til offentlige myndigheter både som borgere og som kunder/klienter.

Tema: Teknologi og samfunn

Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU profiler. Dette er noen av de siste publikasjonene innenfor teknologi og samfunn: