Lokal og regional samfunnsutvikling

Lokal og regional samfunnsutvikling

To personer blir intervjuet. Foto.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap har forskning på politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle endringsprosesser i lokalsamfunn og bidrar til kunnskap om hvordan man skaper innovativ og bærekraftig lokal- og regional samfunnsutvikling. Forskningen vår på dette feltet tar utgangspunkt i ulike omgivelser og ulike nærings- og markedsstrukturer i rurale og urbane lokalsamfunn. Instituttets forskere ser på forskjellige typer lokalsamfunn (bygdesamfunn, bydeler, grender, nabolag, andre avgrensede samhandlingsgrupper) og hvordan deres utforming påvirker folks hverdagsliv. Vi ser også på hvordan sosial interaksjon påvirker og påvirkes av fysiske omgivelser.

Forskningsgrupper og prosjekter

Publikasjoner

Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU-profiler. Dette er noen av de siste publikasjonene innenfor lokal og regional samfunnsutvikling:


Undervisning

Undervisning

Kurs som undervises innenfor tema lokal- og regional samfunnsutvikling

Bachelor: 

Master: