Governance, offentlig politikk og administrasjon

Governance, offentlig politikk og administrasjon

Institutt for sosiologi og statsvitenskap har forskningsaktivitet som tar opp viktige problemstillinger knyttet til offentlig politikk og organisering av offentlig sektor. Vår forskning på dette feltet retter søkelyset mot policy-, implementerings- og effektanalyser på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå, og inkluderer studier av ledelse, av organisering og styring av offentlig sektor og av endrede modeller for offentlig og privat finansiering og levering av tjenester. 

Forskningsgrupper og prosjekter

Forskningsgrupper og prosjekter


Formidling og publikasjoner

Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU-profiler. Dette er noen av de siste publikasjonene innenfor governance, offentlig politikk og administrasjon: