Komparativ politikk, politiske systemer og utviklingsmønstre

Satsingsområde

Komparativ politikk, politiske systemer og utviklingsmønstre

Tavle fra togstasjon med skrift på engelsk og japans. Foto.

Instituttet har forskningsaktivitet som tar opp sentrale problemstillinger knyttet til politiske systemer og utviklingsmønstre innenfor spesielt viktige geografiske områder. Et slik område er Øst-Asia og Japan, der sterk økonomisk vekst og geopolitiske forhold har skapt behov for økt kunnskap om områdets institusjoner, politikk og kultur. EU og Europa er et annet viktig område. Forskningen vår innenfor komparativ politikk, politiske systemer og utviklingsmønstre retter oppmerksomheten mot hvordan kontekst og institusjoner virker inn på samspillet mellom stater, organisasjoner og ulike interessegrupper.

Tema: Komparativ politikk, politiske systemer og utviklingsmønstre

Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU-profiler. Her er noen utvalgte publikasjoner innenfor komparativ politikk, politiske systemer og utviklingsmønstre: