Internasjonale konflikter, samarbeid og maktbruk

To hender som flytter sjakkbrikker. Foto.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap har omfattende forskning på væpnede konflikter, internasjonalt samarbeid og utenriks- og sikkerhetspolitikk. Forskningen vår på dette feltet er knyttet til studier av politiske institusjoner, militær maktbruk, ikke-voldelig motstand og sosiale bevegelser, og terrorisme, men også til klima og politisk utvikling i samfunn som har hatt borgerkrig. Forskergruppen er involvert i flere større forskningsprosjekter i samarbeid med PRIO og andre institusjoner. Samarbeidet med PRIO omfatter også forskerskole i fred og konflikt

Forskningsgrupper

Politisk ustabilitet og væpnede konflikter - koordinator Charles Butcher

SPECTRE - coordinator Espen Moe


Prosjekter


Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU-profiler. Dette er noen av de siste publikasjonene innenfor internasjonale konflikter, samarbeid og maktbruk: 


Forskere