Internasjonale konflikter, samarbeid og maktbruk

Internasjonale konflikter, samarbeid og maktbruk

To hender som flytter sjakkbrikker. Foto.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap har omfattende forskning på væpnede konflikter, internasjonalt samarbeid og utenriks- og sikkerhetspolitikk. Forskningen vår på dette feltet er knyttet til studier av politiske institusjoner, militær maktbruk, ikke-voldelig motstand og sosiale bevegelser, og terrorisme, men også til klima og politisk utvikling i samfunn som har hatt borgerkrig. Forskergruppen er involvert i flere større forskningsprosjekter i samarbeid med PRIO og andre institusjoner. Samarbeidet med PRIO omfatter også forskerskole i fred og konflikt

Forskningsgrupper

Forskningsgrupper

Politisk ustabilitet og væpnede konflikter - koordinator Charles Butcher

SPECTRE - coordinator Espen Moe


Prosjekter

Prosjekter


Publikasjoner

Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU-profiler. Dette er noen av de siste publikasjonene innenfor internasjonale konflikter, samarbeid og maktbruk: 


Forskere

Forskere