Energi, miljø og bærekraftig utvikling

Satsingsområde

Energi, miljø og bærekraftig utvikling

Et par gamle hender gir en spire til et par unge hender.
Bilde: Colourbox

Instituttet har mange forskere som er engasjert i viktige problemstillinger knyttet til energi, klima og forvaltning av ressurser på land, i lufta og i havet.

Forskningen vår på dette feltet retter søkelyset på bærekraftig produksjon og forbruk, politiske og institusjonelle mål, kontroverser og hindringer, utvikling av regulering, institusjoner og styring – og disses effekt på handling.

Det grønne skiftet - og demokrati, sikkerhet og rettferdighet knyttet til dette - er sentrale omdreiningspunkt i mye av vår forskning.

Tema: Energi, miljø og bærekraftig utvikling

Forskningsgrupper

 

Prosjekter

Vi har forskere som er involvert i NTNUs strategiske forskningsområder for 2017–2023: 

Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU-profiler. Her er noen utvalgte publikasjoner innenfor energi, miljø og bærekraftig utvikling: