Energi, miljø og bærekraftig utvikling

Energi, miljø og bærekraftig utvikling

Instituttet har mange forskere som er engasjert i viktige problemstillinger knyttet til energi, klima, ressursforvaltning og utviklingsspørsmål. Forskningen vår på dette feltet retter søkelyset mot den fornybare energiens politiske økonomi, strukturelle endringsprosesser innen energiområdet, politiske og institusjonelle hindringer, det grønne skiftet, energisikkerhet og teknologi innen fornybar energi.

Forskningsgrupper og prosjekter

Forskningsgrupper og prosjekter

Vi har forskere som er involvert i NTNUs strategiske forskningsområder for 2017–2023: 


Formidling og publikasjoner

Publikasjoner

For full oversikt over publikasjoner, se forskernes NTNU-profiler. Dette er noen av de siste publikasjonene innenfor energi, miljø og bærekraftig utvikling: