Lenke til siden om HUNT i Trøndelag. Bilde med tekst: "Bor du i gamle Sør-Trøndelag? En halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv. Du vil få en sms i oktober - bli med!"

HUNT

HUNT er et forskningsprosjekt som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra inbyggerne i norddelen av Trøndelag. Over 140.000 trøndere har deltatt i HUNT gjennom fire innsamlingsrunder siden oppstarten i 1984. Siste innsamlingsrunde i Nord-Trøndelag (HUNT4) varte til februar 2019.

I perioden 14-18 oktober 2019 blir alle innbyggere sør i Trøndelag invitert til en spørreskjemaundesøkelse.

HUNT er også et forskningssenter som forvalter og forsker på HUNT materialet, med en biobank og databank som tilbyr tjenester for forskere innen lagring, behandling og utlevering av forskningsmateriale.

Adresse:
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80 / 74 01 92 40
E-post:hunt@medisin.ntnu.no