HUNT

HUNT er et forskningsprosjekt som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra inbyggerne i norddelen av Trøndelag. Over 140.000 trøndere har deltatt i HUNT gjennom fire innsamlingsrunder siden oppstarten i 1984. Siste innsamlingsrunde (HUNT4) varte til februar 2019.

HUNT er også et forskningssenter, med en biobank, databank og et forvaltningsorgan for tilgang til forskningsmateriale fra HUNT.

Informasjon om HUNT4 er fortsatt tilgjengelig på HUNT4s egen hjemmeside, men undersøkelsen er avsluttet.

Adresse:
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Tlf: 74 07 51 80 / 74 01 92 40
E-post:hunt@medisin.ntnu.no

lenke til opplysninger om HUNT undersøkelser

lenke til HUNT forskningssenter
lenke til HUNT databank

Hva skjer?

HUNT i media