HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT er et forskningsprosjekt som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggerne i Trøndelag. Siden den første innsamlingsrunden i 1984 har 240.000 trøndere deltatt i HUNT. Siste innsamlingsrunde, HUNT4, ble avsluttet i 2019.

HUNT er også et forskningssenter som forvalter og forsker på HUNT-materialet, med en biobank og databank som tilbyr tjenester for forskere innen lagring, behandling og utlevering av forskningsmateriale, både fra HUNT undersøkelsene og andre forskningsprosjekt.

KORONA-EPIDEMIEN: Oppfølgingsstudier etter HUNT4 - noen starter opp igjen

KORONA-EPIDEMIEN: Oppfølgingsstudier etter HUNT4 - noen starter opp igjen

På grunn av smitterisiko ved korona-viruset besluttet ledelsen ved HUNT forskningssenter tidligere å stoppe all personlig oppmøte i oppfølgingsprosjektene etter HUNT4. 

Nå når situasjonen har endret seg og samfunnet gradvis åpner opp igjen er det slik for HUNT oppfølgingsstudier: 

· MR av hjerne: Starter opp igjen, deltakere vil få informasjon om smitteverntiltak ved oppmøte.

· Cøliakiprosjektet i HUNT: Starter opp igjen, deltakere vil få informasjon om smitteverntiltak ved oppmøte.

· Psykisk helse i Trondheim: Intervju med personlig oppmøte erstattes fortsatt av telefonintervju.

· Prosjekt om beintetthetsmåling: All oppmøte for målinger er fortsatt avlyst og utsatt til et tidspunkt etter sommerferieperioden.

HUNT forskningssenter har som formål å bidra til kunnskap om sykdom og helse i befolkningen, med et mål om bedre folkehelse. Innhenting av ny kunnskap gjennom disse prosjektene prioriteres høyt men høyest prioritet i disse dager har forebygging av koronasykdom . Vi tar alle forholdsregler for å samle inn data på en trygg og smittefri måte. Men oppmøte er alltid frivillig, og kan utsettes for de som av ulike årsaker ikke ønsker å møte opp i denne perioden. Det vil som regel være mulig å delta på et senere tidspunkt. 

Vi har fortsatt folkehelse som første prioritet.

 

Kontakt

Adresse
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Telefon
74 07 51 80 | 74 01 92 40 916 83 253

OBS! Under perioden med koronatiltak har vi mindre bemanning. Hvis vi ikke tar telefonen kan du sende oss en e-post: hunt@medisin.ntnu.no. Forskningssenterets bygg er stengt for besøk.

Deltaker-pictogram

pictogram mann og kvinne. tekst: deltaker. Lenke til siden for deltakere

undersøkelser-pictogram med lenke

Bilde med HUNT logo og tekst" HUNT undersøkelser". Lenke til opplysninger om HUNT undersøkelser

Tjenester

Lenke til tjenester fra HUNT. Bilde av tannhjul og ordet "tjenester"

forskere

pictogram lampe - tekst: forsker. Lenke til sider for forskere

Forskningsprosjekt

Lenke til forskningsresultater. Bilde av graf med ord: forskning

forskningssenter-pictogram

lenke til HUNT forskningssenter. Bilde av molekylstruktur med ordet "HUNT forskningssenter"

Biobank

pictogram prøverør. tekst: biobank. Lenke til sider om HUNT biobank

databank-pictogram

Lenke til HUNT databank. Bilde av data med nøkkel og ordet "databank"

HUNT cloud-pictogram

Lenke til HUNT cloud. Bilde av en sky med ordet "HUNT cloud"

Mini calevent portlet

Hva skjer?

HUNT i media

HUNT i media