Pasientnær klinisk forskning

Forskningsgruppe ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Pasientnær klinisk forskning

To sykepleiere nær voksen pasient
Foto: Colourbox

Research activity

Pågående prosjekter

Pågående prosjekter

  • «Smerter ved hjertesvikt», et doktorgradsprosjekt som undersøker smerter hos personer med og uten hjertesvikt basert på Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) og hos pasienter på hjerteviktpoliklinikken ved St. Olavs hospital.
  • Hjem fra sykehus med digital selvhjelp er et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd (NFR). Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus og St. Olavs hospital
  •  «In-hospital dying  – processes and experiences» (IHOD), er et større, tverrfaglig prosjekt om dødsfall blant pasienter på sykehus. En stipendiat er ansatt i kombinertstilling som intensivsykepleier ved Hovedintensiv ved St. Olavs hospital og ph.d.-kandidat ved ISM.
  • «Smerte, funksjon og livskvalitet etter fast track protesekirurgi», et ph.d.-prosjekt i samarbeid med Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital.