TenkeTanken ved AFE Trondheim

TenkeTanken ved AFE Trondheim

TenkeTanken ved AFE Trondheim var i virksomhet i perioden 2008-2022. Den besto av en tverrfaglig og tverrvitenskapelig gruppe forskere med klinisk og pedagogisk erfaring innenfor fagene medisin, mikrobiologi, psykologi, filosofi og litteraturvitenskap (se liste i høyre marg). Gruppens medlemmer deler et felles anliggende; ønsket om å bidra til teoriutvikling i medisinen for å bedre forstå kompleks og/eller funksjonell sykdom. 

Tenketanken møttes 3–4 ganger i året fram til pandemien i 2020 og har etter dette bidratt med undervisning på kurs for allmennleger. TenkeTankens arbeid avsluttes formelt med en avsluttende artikkel som når dette skrives våren 2023 er til fagfellevurdering.

TenkeTankens idebank - Hva har vi "tenkt"? 

 • Mennesket påvirkes på alle eksistensielle nivåer – fra det metafysiske til det genetiske – av sine erfaringer.
 • Medisinsk kunnskapsbygging som ikke favner den menneskelige erfarings- og meningsdimensjonen yter ikke menneskenaturen rettferd. 
 • Et menneskes sykdommer må tolkes i sammenheng med dette menneskets erfaringer for at medisinsk behandling kan bli optimal.
 • Å fortolke menneskelig lidelse i en forståelsesramme som favner erfaringens virkning på kroppens fysiologi er legens mest sentrale utfordring og oppgave. 

 

Det som tenkes i TenkeTanken er høyst relevant for allmennmedisinen, men også for hele medisinfaget og alle fag for hvilke medisinsk kunnskap er premisset.

TenkeTankens idebank - hva har vi tenkt og skrevet 2008-2019? (pdf) 

Medlemmene i TenkeTanken

Medlemmene i TenkeTanken

 

 • Linn GetzLinn Getz, professor i medisinske atferdsfag, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Anna Luise KirkengenAnna Luise Kirkengen (leder av TenkeTanken), professor i allmennmedisin, NTNU og Universitet i Tromsø
 • Thor-Johan EkelandTor-Johan Ekeland, professor i sosialpsykologi, Høgskulen i Volda.                                     
 • Elling UlvestadElling Ulvestad, avdelingsoverlege, Haukeland universitetssykehus og professor i immunologi ved Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades Institutt
 • Arne Johan VetlesenArne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitetet i Oslo                       
 • Edvin ScheiEdvin Schei, professor i allmennmedisin, Universitet i Bergen (2008-2017)
 • Irene HetlevikIrene Hetlevik, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og leder av Allmennmedisinsk forskningsenhet i Trondheim
 • Jan Inge SørbøJan Inge Sørbø, professor i litteraturvitenskap ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda
 • Thor Erik EriksenThor Erik Eriksen, spesialrådgiver, ph.d., arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge