Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)

fastlege og pasient

Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU (AFE Trondheim) jobber for å fremme allmennmedisinsk forskning og bidra til kunnskap på allmennmedisinens egne premisser. AFE Trondheim er en av fire allmennmedisinske forskningsenheter i Norge – alle etablert i 2006 med basisfinansiering via statsbudsjettet.  

Publikasjoner AFE

TenkeTanken

TenkeTanken 

- En tverrfaglig og tverrvitenskapelig gruppe av forskere

AFE-nyheter

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Praksisnett-logo