Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)

lege snakker med pasient på legekontor foto

AFE - om-tekst

Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU (AFE Trondheim) jobber for å fremme allmennmedisinsk forskning og bidra til kunnskap på allmennmedisinens egne premisser. AFE Trondheim er en av fire allmennmedisinske forskningsenheter i Norge – alle etablert i 2006 med basisfinansiering via statsbudsjettet.  


Publikasjoner AFE

TenkeTanken

TenkeTanken 

- En tverrfaglig og tverrvitenskapelig gruppe av forskere

Personer AFE

Nyttige lenker

Nyttige lenker

Styret for Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) vedtok i 2018 å bevilge midler for å stimulere til utveksling/ samarbeid mellom primærmedisinske forskningsprosjekter som har palliasjon/livets sluttfase som tema. Stipendiat Anne Fasting ved AFE Trondheim påtok seg å lede et slikt forskningsnettverk. AFE Trondheim har senere vært vertskap for møter ca. 2 ganger i året. 
Formålet med nettverket er å skaffe oversikt over de ulike prosjektene, dele erfaringer, gi innspill, og eventuelt identifisere nye og viktige forskningsspørsmål. Nettverket har per i dag 15 faste deltagere som inkluderer både Phd-kandidater og seniorer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har ulik fagkompetanse. Nettverket har egen nettside https://www.ntnu.no/ism/palliasjon_primaerhelse.

Johann A Sigurdsson, prof emeritus ved ISM og medlem av AFE har siden 2017 ledet NFGP. Fra hjemmesiden: NFGP was established in 2005. It owns and runs the Scandinavian Journal of Primary Health Care. NFGP is also responsible for the biannual Nordic Congresses of General Practice. NFGP has recently expanded its activities, within the general mission to promote general practice. Accordingly, the chair of NFGP has since 2018 led a working group on a statement on the Core Values and Principles of Nordic General Practitioners/Family Physicians, which was endorsed and accepted by the NFGP council year 2020, and published in Scand J Prim Health Care in December 2020. 

 
The chair of NFGP has furthermore joined a working group on the European Core Values and Principles established by the Council of Wonca Europe 2019. 
The chair of NFGP belongs to a Topic Editors group within the medical journal The Frontiers/Family Medicine and Primary Care.  
 

Praksisnett-logo