Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)

lege og pasient
Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU (AFE Trondheim) jobber for å fremme allmennmedisinsk forskning og bidra til kunnskap på allmennmedisinens egne premisser. AFE Trondheim er en av fire allmennmedisinske forskningsenheter i Norge – alle etablert i 2006 med basisfinansiering via statsbudsjettet.  

TenkeTanken

En tverrfalig og tverrvitenskapelig gruppe av forskere. 

Nyttige lenker