Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)

lege snakker med pasient på legekontor foto

AFE - om-tekst

Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU (AFE Trondheim) jobber for å fremme allmennmedisinsk forskning og bidra til kunnskap på allmennmedisinens egne premisser. AFE Trondheim er en av fire allmennmedisinske forskningsenheter i Norge – alle etablert i 2006 med basisfinansiering via statsbudsjettet.  


Publikasjoner AFE

TenkeTanken

TenkeTanken 

- En tverrfaglig og tverrvitenskapelig gruppe av forskere