Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Medisinsk etikk

Verdier og valg er sentrale ingredienser i medisinsk etikk. Medisinsk teknologisk utvikling gir oss stadig mer kraftfulle verktøy til å forstå og behandle helseproblemer. Med flere muligheter til å vite og å gripe inn, følger et økt ansvar for å gjøre gode valg. I gruppa for medisinsk etikk ved NTNU går vi inn i de medisinsk-etiske spørsmålene i vår tid.

Vi er opptatt av forutsetninger for og konsekvenser av de valgene som tas i forskning, i forebygging, og i klinikk.

  • Hvilke verdier er i spill?
  • Hvilke goder og verdier kan medisinen fremme, og hvilke kan den true?
  • Hvilke valg bør vi ta?

På grunnlag av vår fagbakgrunn og forskning driver vi undervisning, formidling og rådgivning i medisinsk-etiske spørsmål. Vi jobber tett sammen med andre fagpersoner fra medisin, helse og teknologi. 

Ta gjerne kontakt med oss enten det handler om forskningsetikk, klinisk etikk eller etiske problemstillinger i medisinens møte med samfunnet.

Wed, 21 Mar 2018 11:35:49 +0100

blodprøver

Forskning og forskningsetikk

Vi forsker innenfor klinisk etikk, forskningsetikk og generell bioetikk.                                                                                                                                                                                                      

lege snakker med mann

Formidling og undervisning

Vi bidrar i ulike fora og aktuelle debatter om etiske spørsmål innen helsevesenet, og underviser medisinsk etikk på alle nivåer ved NTNU.  

Prøverør

Rådgivning og komitéarbeid

Vi arbeider tett på praksis, gir råd i konkrete spørsmål, og deltar i en rekke komiteer og utvalg innen forskningsetikk, klinisk etikk og bioetikk.