Medisinsk etikk

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Medisinsk etikk

Verdier og valg er sentrale ingredienser i medisinsk etikk. Medisinsk teknologisk utvikling gir oss stadig mer kraftfulle verktøy til å forstå og behandle helseproblemer. Med flere muligheter til å vite og å gripe inn, følger et økt ansvar for å gjøre gode valg. I gruppa for medisinsk etikk ved NTNU går vi inn i de medisinsk-etiske spørsmålene i vår tid.

Vi er opptatt av forutsetninger for og konsekvenser av de valgene som tas i forskning, i forebygging, og i klinikk.

  • Hvilke verdier er i spill?
  • Hvilke goder og verdier kan medisinen fremme, og hvilke kan den true?
  • Hvilke valg bør vi ta?

På grunnlag av vår fagbakgrunn og forskning driver vi undervisning, formidling og rådgivning i medisinsk-etiske spørsmål. Vi jobber tett sammen med andre fagpersoner fra medisin, helse og teknologi. 

Ta gjerne kontakt med oss enten det handler om forskningsetikk, klinisk etikk eller etiske problemstillinger i medisinens møte med samfunnet.

21 mar 2018

Forskning og forskningsetikk

blodprøver

Forskning og forskningsetikk

Vi forsker innenfor klinisk etikk, forskningsetikk og generell bioetikk.                                                                                                                                                                                                      

Formidling og undervisning

lege snakker med mann

Formidling og undervisning

Vi bidrar i ulike fora og aktuelle debatter om etiske spørsmål innen helsevesenet, og underviser medisinsk etikk på alle nivåer ved NTNU.  

Rådgivning og komitéarbeid

Prøverør

Rådgivning og komitéarbeid

Vi arbeider tett på praksis, gir råd i konkrete spørsmål, og deltar i en rekke komiteer og utvalg innen forskningsetikk, klinisk etikk og bioetikk.