K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi

  • Nidelva
Vi studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå for å bedre forstå hvorfor vi blir syke og hvorfor vi holder oss friske. Senteret tar utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og er et samarbeid mellom fire forskningsgrupper ved NTNU og tre internasjonale sentre som alle opererer i grensesnittet mellom medisin, epidemiologi, anvendt statistikk, bioinformatikk og systembiologi.