K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi

Logo KG Jebsen-senter

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå for å bedre forstå hvorfor vi blir syke og hvorfor vi holder oss friske. Senteret tar utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Genetisk epidemiologi er fagfeltet som studerer arvematerialet til mange mennesker samtidig, og sammenligner denne variasjonen med ulikheter i helse og sykdom. Et av hovedmålene med forskningen er å bruke den nye kunnskapen til å bedre forebygging og behandling av sykdom.

Vi har et godt utgangspunkt for å studere genetisk epidemiologi i Norge. Kombinasjonen av store befolkningsundersøkelser, moderne biobanker og gode helseregistre gjør det mulig å studere en rekke helsetilstander samtidig.

De siste årene har det skjedd en rivende utvikling av teknologien som digitaliserer arvematerialet. Sammen med stadig kraftigere datamaskiner åpner dette for å studere sammenhenger på helt nye presisjonsnivå.