K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi

Ledige stillinger

  • forsker viser gener på tavla i møte foto

Kort om senteret

Vi studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå for å bedre forstå hvorfor vi blir syke og hvorfor vi holder oss friske. Senteret tar utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), og er et samarbeid mellom fire forskningsgrupper ved NTNU og tre internasjonale sentre som alle opererer i grensesnittet mellom medisin, epidemiologi, anvendt statistikk, bioinformatikk og systembiologi.