K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi

Ledige stillinger

  • forsker viser gener på tavla i møte foto

Kort om senteret

Vi studerer genetisk variasjon på befolkningsnivå for å bedre forstå hvorfor vi blir syke og hvorfor vi holder oss friske. Senteret tar utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT), og er et samarbeid mellom fire forskningsgrupper ved NTNU og tre internasjonale sentre som alle opererer i grensesnittet mellom medisin, epidemiologi, anvendt statistikk, bioinformatikk og systembiologi.

Spørsmål og svar for deltakere

For HUNT-deltakere

To mennesker undersøker en 3D-modell av en dobbel helix foto

Spørsmål og svar

Kontakt oss

Forskning

Film om senteret

Vår historie

K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi

Logo KG Jebsen-senter