HUNT COVID

Feltstasjonen er i Namsos fra 12. januar til 27. februar

Feltstasjonen er i Namsos fra 12. januar til 27. februar

Feltstasjonen er på Namsos samfunnshus, hovedinngangen, markert med  oransje HUNT-flagg. Adresse: Abel Meyers gt. 12, 7800 Namsos

Hvis tildelt time ikke passer er du velkommen på drop-in. Du trenger ikke å avbestille tildelt time.

Åpningstider:
    •    Mandager fra 09:00-17:20
    •    Tirsdager og onsdager fra 08:10-17:20
    •    Torsdager fra 08:10-14:50
    •    Fredager er feltstasjonen stengt

Det er pause fra 11.30 til 12.00 alle dager.

Velkommen!

 

Informasjon til deltakere

Etter Namsos setter vi kursen mot Flatanger. 

Deretter følger:

 • Nærøysund
 • Leka
 • Namsskogan
 • Røyrvik
 • Lierne
 • Indre Fosen

Siden september 2021 har feltstasjonen vår vært på:

 • Stjørdal (1/9-25/11 2021)
 • Frosta (1-14/12 2021)
 • Meråker (3-12/1 2022)
 • Levanger (18/1-18/3 2022)
 • Verdal (23/3-24/5 2022)
 • Steinkjer (7/6-30/92022)
 • Inderøy (5-26/10 2022)
 • Snåsa (31/10-10/11 2022)
 • Grong (17/11-30/11)
 • Høylandet (5/12-12/12)
 • Overhalla (14/12-9/1)

Takk til dere som stilte opp!

Du inviteres til å besvare et elektronisk spørreskjemaet for å se på hvordan pandemien og smitteverntiltak har påvirket deg. Dette kan besvares enten ved å trykke direkte på linken i SMS-en du har fått tilsendt, eller ved å logge inn på knappen ovenfor, «KLIKK HER FOR Å SVARE PÅ SPØRREUNDERSØKELSEN», med BrukerID og Pin-kode oppgitt i SMS- en du mottar fra oss. Å svare på spørreskjemaet tar ca. 30 minutter.

Du kan delta ved å fylle ut spørreskjema selv om du ikke kan møte på feltstasjonen.

Du inviteres til deltakelse på feltstasjon i din kommune. Undersøkelsen på feltstasjonen gjennomføres av autorisert helsepersonell og inkluderer blodprøvetaking samt måling av vekt. Oppmøtet på feltstasjonen vil ta inntil 10 minutter, men det kan bli mindre forsinkelser.  

Tidspunkt og sted for oppmøte framgår av SMS-en du mottar fra oss.

Hvis du ønsker det, vil du som avgir blodprøve motta tilbakemelding på om du har utviklet antistoffer mot koronaviruset (SARS-CoV2) som resultat av gjennomgått sykdom eller vaksinasjon

Prøvesvar legges på din side på helsenorge.no innen 3 måneder etter deltagelse. 
 

Alle deltakere som ønsker det vil motta tilbakemelding på om de har utviklet antistoffer mot koronaviruset, og om det skyldes smitte eller et resultat av vaksinering. 

Til deg som deltok i HUNT4

Til deg som deltok i HUNT4

Vi vil svært gjerne ha deg med i HUNT COVID. Undersøkelsen startet i Stjørdal kommune 1. september 2021, og forflytter seg nå fra kommune til kommune. Alle som deltok i HUNT4 vil motta SMS med invitasjon til å fylle ut et elektronisk spørreskjema hjemmefra og til å møte på oppgitt feltstasjon i sin kommune for å avgi en blodprøve. Du bestemmer selv hva du ønsker å delta på.

HUNT COVID-19: En ny HUNT-undersøkelse

HUNT COVID-19: En ny HUNT-undersøkelse

HUNT har gjennom fire tiårsamlet inn helsedata, og i 2019 avsluttet vi HUNT4. Det setter oss i en unik posisjon til å undersøke helsedata fra samme innbyggere før og etter pandemien. 

Gjennom HUNT COVID ønsker vi blant annet å få kunnskap om i hvilken grad kronisk syke er mer utsatt for å pådra seg Covid-19, hvilke grupper som er mer sårbare for den psykiske påkjenningen og hvordan helsevesenet har fungert under pandemien. 

Det gir også mulighet å forske på hvordan kroppen reagerer på vaksinen og hvor effektiv de ulike vaksinene er.

Ved å se nærmere på slike spørsmål kan vi bidra til bedre behandling, et mer effektivt helsevesen og muligheten til å være bedre forberedt neste gang vi som samfunn opplever en krise. 

I samarbeid med Aldring i TrøndelagFelles pressemelding (08/2021).

HUNT COVID Sør

Etter fylkessammenslåingen i 2018 skiftet HUNT navn til Helseundersøkelsen i Trøndelag og tidligere sørtrøndere ble inkludert i HUNT4 Sør. De som deltok i denne undersøkelsen vil i 2022 få SMS-invitasjon til å delta i HUNT COVID Sør gjennom en spørreundersøkelse. 

HUNT COVID-undersøkelsene

HUNT COVID-undersøkelsene