HUNT COVID

Covid virus

HUNT COVID-19

HUNT COVID-19

HUNT har gjennom fire tiår samlet inn helsedata, og i 2019 avsluttet vi HUNT4. Det satt oss i en unik posisjon til å undersøke helsedata fra samme innbyggere før og etter pandemien. Alle som deltok i HUNT4 mottok SMS med invitasjon til å fylle ut et elektronisk spørreskjema hjemmefra og til å møte på oppgitt feltstasjon i sin kommune for å avgi en blodprøve. Deltakerne bestemte selv hva de ønsket å delta på.

30.000 trøndere har møtt opp på feltstasjonen for å delta i HUNT COVID. Takk!


Gjennom HUNT COVID ønsket vi blant annet å få kunnskap om i hvilken grad kronisk syke er mer utsatt for å pådra seg Covid-19, hvilke grupper som er mer sårbare for den psykiske påkjenningen og hvordan helsevesenet har fungert under pandemien. 

Det ga oss også mulighet til å forske på hvordan kroppen reagerte på vaksinen og hvor effektiv de ulike vaksinene var.

Ved å se nærmere på slike spørsmål kan vi bidra til bedre behandling, et mer effektivt helsevesen og muligheten til å være bedre forberedt neste gang vi som samfunn opplever en krise. 

I samarbeid med Aldring i TrøndelagFelles pressemelding (08/2021).

HUNT COVID Sør

Etter fylkessammenslåingen i 2018 skiftet HUNT navn til Helseundersøkelsen i Trøndelag og tidligere sørtrøndere ble inkludert i HUNT4 Sør. De som deltok i denne undersøkelsen fikk i 2022 en SMS-invitasjon til å delta i HUNT COVID Sør gjennom en spørreundersøkelse.

HUNT COVID-undersøkelsene

HUNT COVID-undersøkelsene

Les informasjonsbrosjyren

Informasjon til deltakere

Siden september 2021 har feltstasjonen vår vært på:

 • Stjørdal (1/9-25/11 2021)
 • Frosta (1-14/12 2021)
 • Meråker (3-12/1 2022)
 • Levanger (18/1-18/3 2022)
 • Verdal (23/3-24/5 2022)
 • Steinkjer (7/6-30/92022)
 • Inderøy (5-26/10 2022)
 • Snåsa (31/10-10/11 2022)
 • Grong (17/11-30/11 2022)
 • Høylandet (5/12-12/12 2022)
 • Overhalla (14/12-9/1 2022/23)
 • Namsos (12/1-27/2 2023)
 • Flatanger (8-14/3 2023)
 • Leka (20-22/3 2023)
 • Nærøysund (28/3-23/5 2023)
 • Namsskogan (5-7/6 2023)
 • Røyrvik (13-14/6 2023)
 • Lierne (20-27/6 2023)

Takk til alle som har stilt opp!

Du ble invitert til å besvare et elektronisk spørreskjemaet for å se på hvordan pandemien og smitteverntiltak påvirket deg. Dette kunne besvares ved å trykke direkte på linken i SMS-en du fikk tilsendt, eller ved å logge inn gjennom denne nettsiden med BrukerID og Pin-kode oppgitt i SMS- en du mottar fra oss. Å svare på spørreskjemaet tok ca. 30 minutter.

Du kunne delta ved å fylle ut spørreskjema selv om du ikke kunne møte på feltstasjonen.

Du ble invitert til deltakelse på feltstasjon i din kommune. Undersøkelsen på feltstasjonen ble gjennomført av autorisert helsepersonell og inkluderte blodprøvetaking samt måling av vekt. Oppmøtet på feltstasjonen tok inntil  10 minutter, men det kunne også bli mindre forsinkelser.  

Tidspunkt og sted for oppmøte fremgikk av SMS-en du mottok fra oss.

Hvis du ønsket det vil du som avga blodprøve motta tilbakemelding på om du har utviklet antistoffer mot koronaviruset (SARS-CoV2) som resultat av gjennomgått sykdom eller vaksinasjon

Prøvesvar ble tilgjengelig på din side på helsenorge.no etter deltagelse. 
 

Alle deltakere som ønsket det vil motta tilbakemelding på om de har utviklet antistoffer mot koronaviruset, og om det skyldes smitte eller et resultat av vaksinering.