HUNT COVID

Covid-virus

Spørreundersøkelse

Før du deltar, les informasjonsbrosjyren

FELTSTASJONEN ER NÅ PÅ STEINKJER

Fra 7. juni finner du feltstasjonen på Steinkjer, i Kongens gate 39 (tidl. NAV-kontoret, inngang fra Meierigården).

Feltstasjonen er stengt i uke 28-31 pga. ferieavvikling.


KLIKK HER FOR Å SVARE PÅ SPØRREUNDERSØKELSEN


KLIKK HER FOR Å ENDRE TIMEAVTALEN DIN


Ved spørsmål vedrørende deltakelse, kontakt oss på tlf. 920 92 800

Leter du etter spørreundersøkelsen for tidligere Sør-Trøndelag, HUNT COVID Sør? Da må du klikke her. 

HUNT COVID-19: En ny HUNT-undersøkelse

HUNT COVID-19: En ny HUNT-undersøkelse

HUNT har gjennom fire tiårsamlet inn helsedata, og i 2019 avsluttet vi HUNT4. Det setter oss i en unik posisjon til å undersøke helsedata fra samme innbyggere før og etter pandemien. 

Gjennom HUNT COVID ønsker vi blant annet å få kunnskap om i hvilken grad kronisk syke er mer utsatt for å pådra seg Covid-19, hvilke grupper som er mer sårbare for den psykiske påkjenningen og hvordan helsevesenet har fungert under pandemien. 

Det gir også mulighet å forske på hvordan kroppen reagerer på vaksinen og hvor effektiv de ulike vaksinene er.

Ved å se nærmere på slike spørsmål kan vi bidra til bedre behandling, et mer effektivt helsevesen og muligheten til å være bedre forberedt neste gang vi som samfunn opplever en krise. 

I samarbeid med Aldring i TrøndelagFelles pressemelding (08/2021).

HUNT COVID Sør

Etter fylkessammenslåingen i 2018 skiftet HUNT navn til Helseundersøkelsen i Trøndelag og tidligere sørtrøndere ble inkludert i HUNT4 Sør. De som deltok i denne undersøkelsen vil i 2022 få SMS-invitasjon til å delta i HUNT COVID Sør gjennom en spørreundersøkelse. 

Til deg som deltok i HUNT4

Til deg som deltok i HUNT4

Vi vil svært gjerne ha deg med i HUNT COVID. Undersøkelsen starter i Stjørdal kommune 1. september 2021, og forflytter seg så fra kommune til kommune. Alle som deltok i HUNT4 vil motta SMS med invitasjon til å fylle ut et elektronisk spørreskjema hjemmefra og til å møte på oppgitt feltstasjon i sin kommune for å avgi en blodprøve. Du bestemmer selv hva du ønsker å delta på.

Informasjon til deltakere

Du inviteres til å besvare et elektronisk spørreskjemaet for å se på hvordan pandemien og smitteverntiltak har påvirket deg. Dette kan besvares enten ved å trykke direkte på linken i SMS-en du har fått tilsendt, eller ved å logge inn på knappen ovenfor, «KLIKK HER FOR Å SVARE PÅ SPØRREUNDERSØKELSEN», med BrukerID og Pin-kode oppgitt i SMS- en du mottar fra oss. Å svare på spørreskjemaet tar ca. 30 minutter.

Du kan delta ved å fylle ut spørreskjema selv om du ikke kan møte på feltstasjonen.

Du inviteres til deltakelse på feltstasjon i din kommune. Undersøkelsen på feltstasjonen gjennomføres av autorisert helsepersonell og inkluderer blodprøvetaking samt måling av vekt. Oppmøtet på feltstasjonen vil ta inntil 10 minutter, men det kan bli mindre forsinkelser.  

Tidspunkt og sted for oppmøte framgår av SMS-en du mottar fra oss. Hvis tidspunktet ikke passer, kan du bytte din time ved å klikke på knappen «KLIKK HER FOR Å ENDRE TIMEAVTALEN DIN» ovenfor.  

Hvis du ønsker det, vil du som avgir blodprøve motta tilbakemelding på om du har utviklet antistoffer mot koronaviruset (SARS-CoV2) som resultat av gjennomgått sykdom eller vaksinasjon

Prøvesvar legges på din side på helsenorge.no innen 3 måneder etter deltagelse. 
 

Siden september 2021 har feltstasjonen vår vært på:

  • Stjørdal
  • Frosta
  • Meråker
  • Levanger
  • Verdal

Takk til dere som stilte opp!

Etter Steinkjer tar vi turen til Inderøya. 

Tilbakemelding på blodprøven

Tilbakemelding på blodprøven

Alle deltakere som ønsker det vil motta tilbakemelding på om de har utviklet antistoffer mot koronaviruset. Vi har fått tilgang til en ny metode som kan avsløre om antistoffrespons skyldes smitte eller et resultat av vaksinering. Denne metoden vil øke verdien av tilbakemeldingen, både for deltagere og forskere, fordi vi sannsynligvis kan se hvem som kan ha vært smittet uten å ha symptomer.

På grunn av forsinkede leveranser har analysene dessverre tatt lengre tid enn først antatt. Vi er nå godt i gang med å ta igjen det tapte og vil sende ut svar fortløpende den neste måneden.

Mai 2022

 

HUNT COVID-undersøkelsene

HUNT COVID-undersøkelsene