Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Enhet for helsefaglig simulering

  • To personer undersøker en dukke
  • Tar pulser på en dukke

 

Enhet for helsefaglig simulering tilrettelegger for simuleringsøvelser på ulike nivåer. Vi tilbyr blant annet ferdighetstrening og simuleringsøvelser som både er knyttet til spesifikke profesjoner og tverrprofesjonelt samarbeid.

Den daglige aktiviteten vår er knyttet til undervisning for studenter ved bachelor- og masterutdanningene og fagspesifikke videreutdanninger ved Fakultet for medisin og helsevitenskap sine studier i Trondheim. 

Vi kan tilby ulike type kurs og simuleringsøvelser for helsepersonell tilknyttet både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Ta kontakt med koordinator Ulrika Eriksson for spørsmål om tilbud og priser.

 

Fasiliteter ved enheten

Simuleringsenheten er plassert i 3. etasje ved Øya Helsehus. Her vi har tilgang på fire sengerom og en spesiallab. Spesiallaben kan benyttes til blant annet operasjonsrom, akuttrom, intensivenhet, helsesøsterkontor, fødestue etc. I tillegg har vi en dagligstue som kan benyttes til scenario som krever mer hjemlig kontekst.

Alle øvelsesrommene er utstyrt med avansert teknologi som styres fra et eksternt operatørrom som skaper mulighet for live-streaming og video-opptak. Videopptakene brukes til debrifingen, noe som er en viktig del av metodikken vi benytter ved simuleringsøvelser. Vi har også utstyr for overføring via videokonferanse.

Enheten har fasiliteter og utstyr som gjør at vi kan tilby læringsformer der studentene får være aktive. Vi bruker avanserte simulatorer, prosedyrerettede øvelsesdukker, og realistiske miljøer i undervisningen. Den systematiske og strukturerte pedagogiske metoden vi benytter fremmer studentens handlingsberedskap og handlingskompetanse.

Fasilitatorer og operatører ved Enhet for helsefaglig simulering har alle fasilitatorkompetanse i tråd med Europeisk standard. 

Slik foregår en simuleringsøvelse

Wed, 22 Mar 2017 09:41:53 +0100