Enhet for helsefaglig simulering

Enhet for helsefaglig simulering

Enhet for helsefaglig simulering

  • Få en digital omvisning på simuleringsenheten Ta turen

Enhet for helsefaglig simulering

Enhet for helsefaglig simulering (EHS) tilrettelegger for simuleringsøvelser på ulike nivåer. Vi tilbyr blant annet ferdighetstrening og simuleringsøvelser som både er knyttet til spesifikke profesjoner og tverrprofesjonelt samarbeid.

Den daglige aktiviteten er knyttet til undervisning for studenter ved bachelor- og masterutdanningene og fagspesifikke videreutdanninger ved Fakultet for medisin og helsevitenskap sine studier i Trondheim. Per i dag tilbyr vi ferdighetstrening og simuleringsøvelser til fem av MH-fakultetets institutt (ISM, ISB, IPH, IKOM og INB)


Fasilitatorkurs

Enhet for helsefaglig simulering (EHS), campus Trondheim arrangerer fasilitatorkurs for lærere tilknyttet medisin- og helsefagudanningene.

Dette er et pedagogisk metodekurs for lærere som skal benytte simulering som læringsform i forbindelse med medisin- og helsefaglige utdanninger. Kurset vil fokusere på simulering som studentaktiv læringsform, voksen pedagogiske prinsipper, simuleringsfaser og praktisk gjennomføring, scenariodesign, pasientsikkerhet og lærer/sensorrollen vs fasilitatorrollen, CRM-prinsippet etc. Kurset består av introduksjonsforelesninger og praktiske øvelser.

Kurset arrangeres over 3-dager, pluss en mentordag i forbindelse med en reell simuleringsøvelse.

Kursavgift:

Kr 8000,- (gjelder deltakere/ansatte utenfor ISM)

Kursdato: Vi arrangerer kurs høst og vår

 

Ved behov for ytterligere informasjon og påmelding, kontakt:


Ekstern kursvirksomhet

Vi kan også skreddersy ulike typer kurs og simuleringsøvelser for helsepersonell tilknyttet både kommune- og spesialisthelsetjenesten og andre. Ta kontakt med Gro Brendryen Eggen eller Eivind Kværnø for spørsmål om muligheter, tilbud og priser. 


Fasiliteter ved enheten

Simuleringsenheten er plassert i 3. etasje ved Øya Helsehus. Her vi har tilgang på fire sengerom og en spesiallab. Spesiallaben kan benyttes til blant annet operasjonsrom, akuttrom, intensivenhet, helsesykepleie kontor, fødestue etc. I tillegg har vi en dagligstue som kan benyttes til scenario som krever mer hjemlig kontekst.

Alle øvelsesrommene er utstyrt med avansert teknologi som styres fra et eksternt operatørrom som skaper mulighet for live-streaming og video-opptak. Videopptakene brukes til debrifingen, noe som er en viktig del av metodikken vi benytter ved simuleringsøvelser. Vi har også utstyr for overføring via videokonferanse.

Utover dette så har Enheten etablert en RQI-lab, som er plassert i 2. etg ved Øya Helsehus. Der tilbyr vi ulike HLR kurs med fokus på lavdose-høyfrekvent opplæring. Denne læringsformen gir studentene mulighet for verbal og visuell tilbakemelding i sanntid når kompresjoner og ventilasjoner utføres.

Enheten har fasiliteter og utstyr som gjør at vi kan tilby læringsformer der studentene får være aktive. Vi bruker avanserte simulatorer, prosedyrerettede øvelsesdukker, realistiske miljøer og VR/360-video i undervisningen. Den systematiske og strukturerte pedagogiske metoden vi benytter fremmer studentens handlingsberedskap og handlingskompetanse.

Fasilitatorer og operatører ved Enhet for helsefaglig simulering har alle fasilitatorkompetanse i tråd med Europeisk standard.

 

Slik foregår en simuleringsøvelse

02 feb 2024

Video helsefaglig simulering


Se en kort introduksjon