notis-luft

Enhet for helsefaglig simulering

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Enhet for helsefaglig simulering

Studenter øver på HLR på babydukke
Foto: Ole Ekker

Enhet for helsefaglig simulering

Enhet for helsefaglig simulering (EHS) tilrettelegger for simuleringsøvelser på ulike nivåer. Vi tilbyr blant annet ferdighetstrening og simuleringsøvelser som både er knyttet til spesifikke profesjoner og tverrprofesjonelt samarbeid.

Den daglige aktiviteten er knyttet til undervisning for studenter ved bachelor- og masterutdanningene og fagspesifikke videreutdanninger ved Fakultet for medisin og helsevitenskap sine studier i Trondheim. Per i dag tilbyr vi ferdighetstrening og simuleringsøvelser til fem av MH-fakultetets institutt (ISM, ISB, IPH, IKOM og INB)


Ekstern kursvirksomhet

Enhet for helsefaglig simulering tilbyr nasjonale SKUV-kurs (Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering) for sykepleiere og spesialsykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Les mer om SKUV-kursene våre

Vi kan også skreddersy ulike type kurs og simuleringsøvelser for helsepersonell tilknyttet både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Ta kontakt med leder Ulrika Eriksson for spørsmål om muligheter, tilbud og priser. 


Fasiliteter ved enheten

Simuleringsenheten er plassert i 3. etasje ved Øya Helsehus. Her vi har tilgang på fire sengerom og en spesiallab. Spesiallaben kan benyttes til blant annet operasjonsrom, akuttrom, intensivenhet, helsesykepleie kontor, fødestue etc. I tillegg har vi en dagligstue som kan benyttes til scenario som krever mer hjemlig kontekst.

Alle øvelsesrommene er utstyrt med avansert teknologi som styres fra et eksternt operatørrom som skaper mulighet for live-streaming og video-opptak. Videopptakene brukes til debrifingen, noe som er en viktig del av metodikken vi benytter ved simuleringsøvelser. Vi har også utstyr for overføring via videokonferanse.

Utover dette så har Enheten etablert en RQI-lab, som er plassert i 2. etg ved Øya Helsehus. Der tilbyr vi ulike HLR kurs med fokus på lavdose-høyfrekvent opplæring. Denne læringsformen gir studentene mulighet for verbal og visuell tilbakemelding i sanntid når kompresjoner og ventilasjoner utføres.

Enheten har fasiliteter og utstyr som gjør at vi kan tilby læringsformer der studentene får være aktive. Vi bruker avanserte simulatorer, prosedyrerettede øvelsesdukker, og realistiske miljøer i undervisningen. Den systematiske og strukturerte pedagogiske metoden vi benytter fremmer studentens handlingsberedskap og handlingskompetanse.

Fasilitatorer og operatører ved Enhet for helsefaglig simulering har alle fasilitatorkompetanse i tråd med Europeisk standard.

Slik foregår en simuleringsøvelse

20 aug 2020

Video helsefaglig simulering


Se en kort introduksjon