Registerforskning for helsetjenesten

Forskningsmiljø

Registerforskning for helsetjenesten

Vi er et tverrfaglig miljø av forskere som benytter nye metoder for analyse av registerdata. Siden kliniske beslutninger aldri tas uavhengig av pasientens tilstand er det vanskelig å vurdere behandlingsresultat; hva er årsak og hva er virkning?

Målet for registerforskningsmiljøet er å bidra til å forstå forholdet mellom årsak og virkning når det gjelder strukturelle, organisatoriske og økonomiske betingelser i den norske helsetjenesten – ved hjelp av allerede innsamlede data, som registerdata.

Registerforskningsmiljøet består av erfarne nasjonale og internasjonale forskere med bakgrunn fra epidemiologi, ulike kliniske spesialiteter i medisin, matematikk og statistikk, samfunnsvitenskap og økonomi ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og St. Olavs hospital. Vi jobber alltid tett sammen med det kliniske miljøet, både i spesialist- og primærhelsetjenesten.

Hvordan organisere en god helsetjeneste?

Hvordan helsetjenesten best organiseres forutsetter at man stiller spørsmål om hva som er årsak og virkning: Er det, for eksempel, tryggere å føde på et større sykehus enn et mindre? Påvirker forskjeller i klinisk praksis mellom leger pasientsikkerheten? Den primære metoden for å besvare spørsmål om årsak og virkning er randomiserte forsøk, men beslutninger om organisering av helsetjenesten er sjeldent basert på slike forsøk. Randomisering av intervensjoner på systemnivå er ofte vanskelig av både praktiske og etiske hensyn, og helsetjenesteforskning vil derfor i stor grad være basert på observasjonsdata. Vi ønsker å bruke prinsipper fra randomiserte studier for å analysere observasjonsdata.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er nysgjerrig på metoden og framgangsmåten vår, eller har en interessant problemstilling eller et forskningsprosjekt. 

 


Publikasjoner

Publikasjoner

Research activity

Registerforskningsmiljøet består av:

Registerforskningsmiljøet består av:


Miljøstøtte fra Norges forskningsråd

Miljøstøtte fra Norges forskningsråd

Registerforskningsmiljøet for helsetjenesten får i perioden 2020 til 2024 miljøstøtte fra Norges forskningsråd for å etablere et bærekraftig forskningsmiljø hvor vi studerer problemstillinger som er relevante for organiseringen av den norske helsetjenesten.