RegForsk - toppbilde

Illustrasjon av forløp person - pasient - data - forskning

Registerforskning for helsetjenesten - Regforsk

Forskningsmiljø

Registerforskning for helsetjenesten - Regforsk

Vi er et tverrfaglig miljø av forskere som bruker nye metoder for å studere helsetjenesten, blant annet ved å bruke registerdata. Slike datakilder kan benyttes for å studere årsaker til gode behandlingsresultater, men da under gitte forutsetninger.

Vi bruker prinsipper fra randomiserte forsøk for å analysere slike registerdata. Randomiserte forsøk er den primære metoden for å besvare spørsmål om årsak og virkning, men beslutninger om organisering av helsetjenesten er sjeldent basert på slike forsøk. Randomisering av intervensjoner på systemnivå er ofte vanskelig av både praktiske og etiske hensyn, og helsetjenesteforskning vil derfor i stor grad være basert på registerdata.

Målet for Regforsk, som blant annet er finansiert av Forskningsrådet, er å bidra til å bedre forståelsen av mekanismer for strukturelle, organisatoriske og økonomiske betingelser i den norske helsetjenesten – ved hjelp av allerede innsamlede data.

Registerforskningsmiljøet består av erfarne nasjonale og internasjonale forskere med bakgrunn fra epidemiologi, ulike kliniske spesialiteter i medisin, matematikk og statistikk, samfunnsvitenskap og økonomi. Miljøet springer ut fra Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU), men vi samarbeider også tett med flere nasjonale og internasjonale forskere.

Nytt fra Regforsk

Nytt fra Regforsk

Regforsk inviterte 11. januar 2023 til et åpent seminar hvor vi presenterte resultater fra forskningsprosjekter. Se programmet.

 

Johan Håkon Bjørngaard innledet med å diskutere hva vi mener med evidensbasert organisering av helsetjenesten, og kom med eksempler på hva vi kan få til ved å bruke registerdata. 

Andre innlegg fra seminaret


Hva skjer når fastlegen slutter?
Kristin Hestmann Vinjerui

Betydningen av henvisningspraksis blant legevaktsleger
Ellen Rabben Svedahl

Er det trygt å bli født på små sykehus?
Sara Marie Nilsen

KMI og sykefraværskostnader
Christina Hansen Edwards

Forsvarlig responstid i ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge
Andreas Asheim

Fraværsgrensa og helsetjenestebruk hos ungdom og unge voksne
Kirsti Wahlberg

Bruk av systemdata for utvikling av akuttmedisinske tjenester
Lars Næss-Pleym

Lange linjer – en reise i frakturepidemiologi
Jørgen Garberg Andvik

Betydningen av en presset eldreomsorg
Gudrun Maria Waaler Bjørnelv

 
 

Publikasjoner

Publikasjoner

Research activity

Regforskere

Mini calevent portlet

Arrangement

Nytt fra Regforsk på X

Nytt fra Regforsk på X

Miljøstøtte fra Norges forskningsråd

Miljøstøtte fra Norges forskningsråd

Registerforskningsmiljøet for helsetjenesten får i perioden 2020 til 2024 miljøstøtte fra Norges forskningsråd for å etablere et bærekraftig forskningsmiljø hvor vi studerer problemstillinger som er relevante for organiseringen av den norske helsetjenesten.

Forskningsrådets logo og lenke til HELSEVEL