INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

Forskning

 

Institutt for pedagogikk og livslang læring er et samfunnsvitenskapelig, tverrfaglig fagmiljø som bidrar med forskningsbasert kunnskap om barndom, oppvekst, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. 

Instituttet har ambisjon om å påvirke dagsorden og politikkutforming og representerer et unikt nasjonalt tverrfaglig forskningsmiljø med tydelig relevans for forskere, studenter, praktikere, samfunnsaktører og beslutningstakere som har interesser på våre fagfelt. 

Forskningsgrupper

Forskergrupper ved Institutt for pedagogikk og livslang læring:

Kontakt instituttet

Telefon: +47 73 59 19 50 (betjent kl. 10-14 man-fre)

E-post: kontakt@ipl.ntnu.no

BesøksadresseLoholt allé 85, Paviljong B
Dragvoll, 7491 Trondheim

Postadresse: NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, 7491 Trondheim

Forskningspublikasjoner

Søk opp instituttets publikasjoner i Cristin 

Ph.d.-prosjekter

IPL har to Ph.d.-programmer. Her finner du en oversikt over tidligere og nåværende prosjekter.

Ph.d.-programmet i pedagogikk (lenke kommer)

Ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning (lenke kommer)