Forskning

INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

Forskning

Hånd som holder penn. Foto.

Institutt for pedagogikk og livslang læring er et samfunnsvitenskapelig, tverrfaglig fagmiljø som bidrar med forskningsbasert kunnskap om barndom, oppvekst, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv.

Instituttet har ambisjon om å påvirke dagsorden og politikkutforming og representerer et unikt nasjonalt tverrfaglig forskningsmiljø med tydelig relevans for forskere, studenter, praktikere, samfunnsaktører og beslutningstakere som har interesser innen fagfeltene våre.

Forskningsgrupper

Forskningsgrupper

Forskningsgrupper ved Institutt for pedagogikk og livslang læring:


Aktuelle prosjekter

Aktuelle prosjekter

  • ELEMENT – Exploring Living and Learning through New Technology and Media Practices - belyser om og hvordan mediepraksiser er knyttet til livsmestring. Hvordan lærer unge mennesker, hvordan skaper de mening og mestrer livet i vår mediedominerte kultur?
  • NTNU Havrom. Professor Anne Trine Kjørholt leder et tverrfakultært internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av NFR. Prosjektet er en pilot under NTNU Havrom, med navnet Havlandet Norge, engelsk: Norway as a sea nation. Prosjektet omhandler utdanning, kunnskap og identitet i et generasjonsperspektiv i kystsamfunn: Valuing the past, sustaining the future.
  • #studentaktiv. Prosjektet utvikler kunnskap om utforming av studentaktiv læring og hvordan digital teknologi kan skape nye muligheter for studentaktivitet som fremmer læring. I prosjektet utvikles et læringsdesign der studenter inntar en ledende rolle i individuelle og kollektive læringsprosesser gjennom å designe, produsere, bruke og dele digitale læringsressurser.

Tidsskrifter og publikasjoner

Tidsskrifter og publikasjoner

Ph.d.-utdanning

Ph.d.-utdanning

Vi har to fagretninger innenfor ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap: