Forskning

INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

Forskning

Et par briller ligger på en oppslått bok foran en bærbar pc. Bilde
Foto: Dan Dimmock/Unsplash

Forskningsgrupper

Institutt for pedagogikk og livslang læring er et samfunnsvitenskapelig, tverrfaglig fagmiljø som bidrar med forskningsbasert kunnskap om barndom, oppvekst, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv.

Instituttet har ambisjon om å påvirke dagsorden og politikkutforming og representerer et unikt nasjonalt tverrfaglig forskningsmiljø med tydelig relevans for forskere, studenter, praktikere, samfunnsaktører og beslutningstakere som har interesser innen fagfeltene våre.

Forskningsgrupper

Forskningsgrupper ved Institutt for pedagogikk og livslang læring:


Nyhet – forskningssenter

Doktoravhandlinger

Doktoravhandlinger

Her finner du en oversikt over de nyeste doktoravhandlingene ved IPL.

Ph.d.-utdanning

Ph.d.-utdanning

Vi har to fagretninger innenfor ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap: