INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

Forskning og formidling

 

Institutt for pedagogikk og livslang læring er et samfunnsvitenskapelig, tverrfaglig fagmiljø som bidrar med forskningsbasert kunnskap om barndom, oppvekst, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. 

Instituttet har ambisjon om å påvirke dagsorden og politikkutforming og representerer et unikt nasjonalt tverrfaglig forskningsmiljø med tydelig relevans for forskere, studenter, praktikere, samfunnsaktører og beslutningstakere som har interesser på våre fagfelt. 

Aktuelle prosjekter

  • ELEMENT - Exploring Living and Learning through New Technology and Media Practices - belyser om og hvordan mediepraksiser er knyttet til livsmestring. Hvordan lærer unge mennesker, hvordan skaper de mening og mestrer livet i vår mediedominerte kultur?
  • Havrom: Professor Anne Trine Kjørholt ved IPL leder et tverrfaglig, internasjonalt forskningsprosjekt fiansiert av NFR. Prosjektet er en pilot under NTNU Havrom, med navnet Havlandet Norge, engelsk: Norway as a sea nation. Prosjektet omhandler utdanning, kunnskap og identitet i et generasjonsperspektiv i kystsamfunn: Valuing the past, sustaining the future

Publikasjoner

Søk opp instituttets publikasjoner i Cristin 

IPLs fagkonferanse

Fagkonferansen ble arrangert 11. mai 2017. Årets tema: Relasjoner i ord og handling.