INSTITUTT FOR PEDAGOGIKK OG LIVSLANG LÆRING

Forskning

 

Institutt for pedagogikk og livslang læring er et samfunnsvitenskapelig, tverrfaglig fagmiljø som bidrar med forskningsbasert kunnskap om barndom, oppvekst, utdanning og arbeidsliv i et livslangt perspektiv. 

Instituttet har ambisjon om å påvirke dagsorden og politikkutforming og representerer et unikt nasjonalt tverrfaglig forskningsmiljø med tydelig relevans for forskere, studenter, praktikere, samfunnsaktører og beslutningstakere som har interesser på våre fagfelt. 

Forskningsgrupper

Forskergrupper ved Institutt for pedagogikk og livslang læring:

NTNU Havrom

Professor Anne Trine Kjørholt ved IPL leder et tverrfaglig, internasjonalt forskningsprosjekt fiansiert av NFR. Prosjektet er en pilot under NTNU Havrom, med navnet Havlandet Norge. Prosjektet omhandler utdanning, kunnskap og identitet i et generasjonsperspektiv i kystsamfunn: Valuing the past, sustaining the future

Kontakt instituttet

Telefon: +47 73 59 19 50 (betjent kl. 10-14 man-fre)

E-post: kontakt@ipl.ntnu.no

Studieveiledning? Ta kontakt med studieveiledere ved instituttet

Besøksadresse: Loholt allé 85, Paviljong A, 
Dragvoll, 7491 Trondheim

Postadresse: NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, 7491 Trondheim

Institutt for pedagogikk og livslang læring på Facebook Facebook

Forskningspublikasjoner

Søk opp instituttets publikasjoner i Cristin 

Ph.d.-prosjekter

IPL har to Ph.d.-programmer. Her finner du en oversikt over tidligere og nåværende prosjekter.

Ph.d.-programmet i pedagogikk

Ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

IPLs fagkonferanse

Fagkonferansen ble arrangert 11. mai 2017. Årets tema: Relasjoner i ord og handling.