Kvaliteter i utdanning

Forskningsgruppe

Kvaliteter i utdanning

Forskningsgruppen QEd studerer hvordan kvalitet forstås, utøves/håndteres og måles/beskrives innen oppvekst- og utdanningsfeltet. Ved bruk av ulike forskningsmetoder og perspektiver ønsker forskningsgruppen å bidra til diskusjon og kunnskap om ulike måter å forstå kvalitet på gjennom tverrfaglig forskning.

Child reading a book. Drawing.
Foto: Pixabay

Forskergruppen er satt sammen av forskere fra Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM). Forskergruppen ble etablert i 2017 og har en tverrfaglig profil hvor deltakerne har ulik faglig bakgrunn; allmenn pedagogikk, spesialpedagogikk, rådgivning, antropologi, teaterfag, barnehagepedagogikk, sykepleier- og yrkesfaglig bakgrunn. Med ulike perspektiv og forskningsmetoder (historisk, kvantitativ og kvalitativ) er vi opptatt av hvordan kvalitet forstås og operasjonaliseres i utdanningsfeltet.


Prosjekter og formidling

Prosjekter og formidling

Fysisk skolemiljø og pedagogikk

En skole blir til

 • Dette er et felles prosjekt med flere underprosjekter og metodiske tilnærminger i forskergruppen (bl.a. fysisk skolemiljø, ledelse og organisasjon, kontaktlærerollen, mangfold, deltakelse og medvirkning) i samarbeid med Cissi Klein vgs. og Trøndelag fylkeskommune.

Caring and wellbeing, new perspectives on quality?

 • Et felles prosjekt som skal se på utvikling av kvalitetsbegrepet innen wellbeing, caring, diversity, the body and materiality.

Fortell om ditt liv som lærer

 • Et prosjekt der erfarne lærere forteller om sine "lærerliv". Formålet er å undersøke hvordan det har vært å være lærer gjennom endringer i skole og samfunn.

Stipendiat- og post-doc.-prosjekter

 • Runa Rannov Bostad er stipendiat tilknyttet forskergruppen gjennom sitt ph.d.-prosjekt innen rådgivning for barn og unge i et mangfoldsperspektiv.
 • Håkon Jakobsen Aaltvedt ansatt som stipendiat innen tematikken skolens fysiske miljø og teknologi.
 • Marloes van Verseveld er ansatt som postdoktor med et forskningsprosjekt der fokus er på samspillet mellom den fysiske utformingen av skolen og kvaliteten på utdanningen.
 • Eirik Ringen Hammarstrøm er ansatt som stipendiat innen tematikken skolens fysiske miljø.

Siden er under oppdatering

2022

 • Haller, Lena; Bostad, Runa. How do teachers understand and practice caring in schools? NERA 2022 Congress. Nordic Educational Research Association; University of Iceland, Reykjavik. 2022-06-01 - 2022-06-03.
 • Ulleberg, Hans Petter; Saur, Ellen. School design and Education. NERA 2022 Congress; School of Education, University of Island. 2022-06-01 - 2022-06-03

2021

 • Buseth, Lena. Ungdommers psykiske helse. Temadag for opplæringskontor i Trøndelag. Trondheim 2021-10-05 og 2021-10-06
 • Ulleberg, Hans Petter; Saur, Ellen. Velvære, relasjoner og fysisk utforming av skolemiljøer - i en skole for alle? Tjenester for alle - Konferanse om universell utforming. NTNU; 2021-09-15 - 2021-09-16

2020

 • Buseth, Lena. Caring, a foundation for formteachers work in secondary upper school? (2020). NERA 2020 Congress; Turku. 2020-03-04 - 2020-03-06
 • Oldervik, H., Saur, E. og Ulleberg, H. P. (23.04.20). Kan skolekvalitet måles? Dagens debatt er for snever! Kronikk Adresseavisen

2019

 • Saur, Ellen; Oldervik, Heidun; Ulleberg, Hans Petter; Utvær, Britt Karin Støen; Ertsås, Turid Irgens; Berglie, Celine. Quality in upper secondary education. Symposium at NERA congress 2019; University of Uppsala. 2019-03-08 - 2019-03-10 
 • Saur, Ellen; Ulleberg, Hans Petter. Det fysiske skolemiljøet. Presentasjon for Trøndelag fylkeskommune; 2019-12-06
 • Ulleberg, Hans Petter. The physical design of schools and the quality of learning environments. NERA congress 2019 University of Uppsala; 2019-03-06 - 2019-03-08
  NTNU 
 • Ulleberg, Hans Petter. The physical design of schools and the quality of learning environments. The interaction between architectural design, pedagogy, and the organization of school life - a wider concept of quality in schools. The IPL Conference 2019: Quality = Equality?; NTNU 2019-05-14 - 2019-05-14

2017

 • Ulleberg, Hans Petter. Den svenska skolgårdens historia. Nordic Journal of Educational History 2017; Volum 4.(1) s. v-vi (Book review)
 • Ulleberg, Hans Petter. Skolebygg - relasjoner, undervisning, læring og opplevelser. Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse for fysisk læringsmiljø i barnehager og skoler; Trondheim. 2017-10-24 - 2017-10-25
 • Dr Richard Niesche, Deputy Head School of Education, The University of New South Wales, Australia
 • Professor Alexander M. Sidorkin, Dean College of Education, UCL Institute of Education, California State University, Sacramento, USA
 • Dr Claudia Matus, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile

Publikasjoner

Publikasjoner

 • Oldervik, H., Saur, E. og Ulleberg, H. P. (red.) (2020): Mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget. (Antologi der mange fra QEd var bidragsytere)
 • Ulleberg, H. P. & Bergschöld, J. M. (2020). Skolebyggets kvaliteter – om samspillet mellom skolebygg og pedagogikk. I: Oldervik, H.; Saur, E. & Ulleberg, H. P. (2020). Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget.
 • Oldervik, Heidun & Saur, Ellen. (2020) Ungdom i oppvekst og utdanning. Mening og håndterbarhet før og nå. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-04660-0.
 • Eliassen, Knut Ove & Oldervik, Heidun. (2020) Da norsk skole skulle kvalitetssikres. I Oldervik, Heidun; Saur, Ellen; Ulleberg, Hans Petter. (red.)  Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-03184-2.
 • Oldervik, Heidun. (2020) Ledelse når kvalitet blir styrende. I Oldervik, Heidun; Saur, Ellen & Ulleberg, Hans Petter. (red.)  Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-03184-2.
 • Hansen, P., Wallenius, T., Juvonen, S., & Varjo, J. (2020) Moving landscapes of Nordic basic education: Approaching shifting international influences through the narratives of educational experts. Compare, 50(6), 773-791.

person-portlet