Rådgivningsvitenskap

Forskningsgruppe

Rådgivningsvitenskap

Kvinne med hatt står under et stort tre. Bilde
Foto: Kevin Young/Unsplash

Om oss

Forskningsgruppen Rådgivningsvitenskap har som formål å utvikle forskningsbasert kunnskap knyttet til rådgivningsvitenskapelige perspektiver og praksiser som fremmer vekst, utvikling og læring i et helhetlig perspektiv på person-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå.

Forskningsgruppen har i mange år bidratt med forskning innenfor et bredt felt av ulike rådgivningsperspektiver, teorier, metoder og praksiser. Temaer som forskningsgruppen har rettet oppmerksomheten mot, er relasjoner, kommunikasjon, relasjonell velferd, samspill og samskapingsprosesser. Det har blitt fokusert på hvordan man i disse kan tilrettelegge for vekst-, utviklings-, lærings- og recoveryprosesser i et helhetlig og kreativt perspektiv, enten en snakker om barn, ungdom, voksne, familie, karriere, recovery i psykisk helse, HR, ledelse, organisasjoner eller coaching. Forskningsgruppen fremmer perspektiver på rådgivning som en livslang læringsprosess på person-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå. 

Pågående prosjekter:

 • Bokprosjekt med Fagbokforlaget: Relasjonell brobygging – samhandling, samskaping og prosessledelse. Redaktører: Camilla Fikse, Kristian Firing, Ottar Ness.
 • Karriereveiledning som et middel for økt sosial likhet og myndiggjøring. Intervju med karriereveiledere om deres rolle. Prosjektleder Hannah Owens Svennungsen
 • Opplevelsen av å bruke VR-verktøy som et middel for arbeidsinkludering fra et bruker- og veilederperspektiv. En kvalitativ evalueringsstudie. Samarbeidsprosjekt mellom NAV, forskergruppen Innovative Immersive Technologies for Learning (IMTEL) og forskergruppen Rådgivningsvitenskap.
 • Hvordan kan bevissthet om personlige verdier påvirke utvikling av karrierekompetanse og trivsel i arbeidslivet? Prosjektleder Kristin Landrø, samarbeid med Camilla Hellesøy Krogstie, Politihøgskolen i Oslo.
 • Muligheter og utfordringer knyttet til relasjonsbygging i digitale læringsmiljø. Gunhild Roald, Kristin Landrø og Patric Wallin, i samarbeid med Camilla Krogstie (Politihøgskolen)

Utvalgte gjennomførte prosjekter:

 • Perspektiver på livsmestring.
 • Undervisningsoppdrag for Olympiatoppen med følgeforskning. Gjelder «Trenerløftet» fra 2019-2021. Ca. 30 veiledere deltar i emnet RAD6506 innen veiledning og coaching for å følge opp utvalgte og talentfulle trenere over en 2-årsperiode.
 • Viljens og viljestyrkens betydning for de kreative og innovative mulighetene i rådgivningsrelasjoner. Hvordan kan viljens og viljestyrkens subjektive betydning erfares- som kreativ mulighet - i rådgivende og terapeutiske hjelpekontekster?

Utvalgte publikasjoner:

 • Firing, K., Fikse, C. & Ness, O. (2024/evt. Januar 2025). Relasjonell brobygging - vekst og utviklingsprosesser fra individ til samfunn. Fagbokforlaget.
 • Hersted L. & Fikse, C. (2024). Ledelse i et relasjonelt perspektiv. I S. Lindeman & L. Lorås (Red.), Håndbok i relasjonelt arbeid (s. 85- 104). Fagbokforlaget.
 • Russell, C., Heimburg, D. V. & Ness, O. (2024). Relasjonelt arbeid i lokalsamfunnsutvikling. . I S. Lindeman & L. Lorås (Red.), Håndbok i relasjonelt arbeid (s. 119 – 135). Fagbokforlaget.
 • Lorås, L. & Ness, O. (2024). Håndbok i kvalitativ forskning: For psykologi, helsefag og sosialfag. Fagbokforlaget.
 • Landrø, K. & Fikse, C. (2022). Fra studieveiledning til studentveiledning. En kvalitativ studie om utfordringer studieveiledere opplever å stå i, og hva de erfarer kan bidra til å møte disse. Uniped 45(2), 115-128.
 • Klomsten, A.T. & Fikse, C. (2021). Relasjoner, tanker og følelser i skolen: samskapt læring knyttet til Fagfornyelsen. Cappelen Damm Akademisk.
 • Landrø, K., Krogstie, C. H., Roald, G. M. & Wallin, P. (2021). Relationship building in breakout groups. In S. Hrastinski (Ed.) Designing Courses with Digital Technologies: Insights and Examples from Higher Education. Routhledge.
 • Fikse, C. (2020). Relasjonell kapasitetsbygging for samskaping. I A. Myskja & C. Fikse (Red). Perspektiver på livsmestring i skolen. Cappelen Damm Akademisk.
 • Reams, J., Fikse, C., Ness, O. (2020). Leadership Development Laboratory. In J. Reams (Ed). Maturing Leadership: How Adult Development Impacts Leadership. Emerald Group Publishing Limited.
 • Reams, J. (2020). Maturing Leadership: How Adult Development Impacts Leadership. Emerald Publishing Limited.
 • Landrø, K., Rønning, W. M. (2018). Studieveiledning i høyere utdanning – en kompleks og utfordrende oppgave. Uniped 41(3), 331-346.
 • Ness, O., Kvello, Ø., Borg, M., Semb, R., Davidson, L. (2017). «Sorting things out together»: Young Adults’ Experiences of Collaborative Practices in Mental Health and Substance Use Care. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 20(2), 126-142
 • Reams, J. (2017). An overview of adult cognitive development research and its application in the field of leadership studies. Behavioral Development Bulletin, 22(2), 334-348.
 • Reams, J. (In Press). Self-awareness and the virtuality of self: How awareness can liberate wisdom in the self. Eds. Oyvind Kvello and Jan Arvid Hagen. (To be updated.)
 • Ness, O. (Red.) (2017). Håndbok i parterapi [Handbook in couples therapy]. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-2206-3.
 • Kvalsund, R., Fikse, C. (2017). Parterapi i et gestaltperspektiv. I O. Ness (Red), Håndbok i parterapi. Fagbokforlaget. (409-428).
 • Gergen, K. J., Ness, O. (2016). Therapeutic Practice as Social Construction. In M. O´Reilly, J. Lester (Eds.), The Palgrave Handbook of Adult Mental Health: Discourse and Conversation Studies (pp. 502-519). London, UK: Palgrave MacMillan. ISBN: 978-1-137-49684-3.
 • Ness, O. (2016). De små ting: om relasjonell etikk og samarbeid i psykisk helse- og rusarbeid. In B. Karlsson (ed.), Det går for sakte… i arbeidet med psykisk helse og rus (pp. 58-73). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-05-491120.
 • Landmark, B., Ness, O., Olkowska, A. (2016). Vitenskapsteori og miljøterapi. In A. Olkowska, B. Landmark, Miljøterapi: Perspektiver, Prinsipper og Praksis (pp. 35-46). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1868-4.
 • Kvalsund, R., Bårdsen, B., Allgood, E. (2016) Mindfulness Subjectivity through Q Methodology: Training and Practising Mindfulness in an Educational Program as Influential and Transformative. Operant Subjectivity: The International Journal of Q Methodology 38/2 (2016): 33-59.
 • Ness, O., Borg, M., Semb, R., Topor, A. (2016). «Negotiating partnerships»: Parents’ Experiences of Collaborative Practices in Community Mental Health and Substance Use Care. Advances in Dual Diagnosis, 9(4), 130-138.
 • Krane, V., Karlsson, B., Ness, O., Kim, H. S. (2016). The teacher-student relationship, students’ mental health and drop out in high school: A literature review. Scandinavian Psychologist, 3, e11.
 • Fikse, C. (2015). Fra selvaktualisering til samaktualisering og samskaping. I R. Kvalsund, C. Fikse (Red.). Rådgivningsvitenskap. Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold. Fagbokforlaget.
 • Kvalsund, R. (2015). Utvalgte fortellinger om rådgivningens historiske røtter, utvikling og endring med vekt på karriererådgivning og psykososial rådgivning. I R. Kvalsund, C. Fikse (Red.). Rådgivningsvitenskap. Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold. Fagbokforlaget
 • Kvalsund, R. (2015). Vekst og utviklingsprosesser i lys av hjelperelasjonen i rådgivning. I R. Kvalsund, C. Fikse (Red.). Rådgivningsvitenskap. Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold. (23-54). Fagbokforlaget.
 • Kvalsund, R., Fikse C. (Red.) (2015) Rådgivningsvitenskap: Helhetlige Rådgivningsprosesser; relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold. Fagbokforlaget.
 • Landrø, K. (2015). Hvordan kan fokus på karriereutvikling bidra til identitetsskaping og gode karrierevalg? I R. Kvalsund, C. Fikse (Red.). Rådgivningsvitenskap. Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold. Fagbokforlaget.
 • Reams, J. (2015). Development and self-understanding: How understanding developmental theory can help us grow. I R. Kvalsund, C. Fikse (Red.). Rådgivningsvitenskap. Helhetlige rådgivningsprosesser: relasjonsdynamikk, vekst, utvikling og mangfold. Fagbokforlaget.
 • Reams, J., Reams, J. (2015). Awareness based technologies for leadership development: Utilizing immunity to change coaching. International Journal of Evidence-Based Coaching and Mentoring, 13(2), 14-28.
 • Rønning, W. M. og Landrø, K. (2015). Studieveiledningstilbudet til NTNU-studenter. Status og utfordringer. Rapport.

Utdanning