Bakgrunn og aktiviteter

Vegard Johansen (født 1978) har en doktorgrad i statsvitenskap, og er Forsker 1 ved Østlandsforskning. Han har skrevet mange artikler, bøker og forskningsrapporter om temaene entreprenørskapsutdanning, barns velferd og sykefravær/sykenærvær. Han har særlig kompetanse på spørreundersøkelser, og har undervist i kvantitativ metode ved flere universiteter/høyskoler. Johansen har vært ansvarlig for en lang rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Han leder forskningen i EU-prosjektet "Innovation cluster for entrepreneurship education" (ICEE) som omfatter både kvalitativ og kvantitativ forskning. ICEE er et utdanningseksperiment som involverer 25 skoler, og i prosjektgruppen deltar hundre deltakere fra fjorten organisasjoner og åtte land: http://icee-eu.eu/the-research.html Fire studenter ved IPL skriver masteroppgaver gjennom ICEE.

Han leder også forskningen i prosjektet "Why Europe Matters" (WEM) som omfatter en survey og innovasjonsworkshops for å få frem ungdoms syn på EU, Europa, utdanning og håp for fremtiden: http://www.whyeuropematters.eu/ To studenter ved IPL skriver masteroppgaver gjennom WEM.

Johansen er også inne som ekspert på entreprenørskap i grunnopplæringen i EU-nettverket "European Entrepreneurship Education Network": http://www.ee-hub.eu/

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Aronsson, Gunnar; Johansen, Vegard; Marklund, Staffan; Rønning, Rolf; Solheim, Liv Johanne. (2015) Sjukfrånvarons dimensioner : svensk-norska jämförelser och analyser. Liber. 2015. ISBN 978-91-47-11457-3.
 • Johansen, Vegard; Støren, Liv Anne. (2014) Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1626-0.

Del av bok/rapport

 • Johansen, Vegard. (2014) Entreprenørskapsprosjekter og utvikling av unge menneskers entreprenørskapskompetanse. Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter.
 • Johansen, Vegard. (2014) Kan entreprenørskapsprosjekter øke motivasjon og oppmøte?. Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter.
 • Johansen, Vegard; Foss, Lene. (2014) Effektene av Ungdomsbedrift og Studentbedrift: Hva betyr kjønn?. Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2014) Entreprenørskapsprosjekter og elevers skoleprestasjoner. Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2014) Utbredelse av entreprenørskapstilbud i grunnopplæringen. Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter.
 • Johansen, Vegard; Støren, Liv Anne. (2014) Forskning på entreprenørskapsopplæring. Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter.
 • Clausen, Tommy Høyvarde; Johansen, Vegard. (2012) Cronbachs alpha. Kvantitativ analyse med SPSS : en praktisk innføring i kvantitative analyseteknikker.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Clausen, Tommy Høyvarde. (2012) Entrepreneurship education and pupils' attitudes towards entrepreneurs. Entrepreneurship - born, made and educated.
 • Johansen, Vegard; Rønning, Rolf. (2011) Social factors and long-term sickness absence : the need for a broader approach. Social aspects of illness, disease and sickness absence.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Solheim, Liv Johanne. (2011) Absence and alternative learning : The Company Programme and inclusive working life as a means to reduce high school absence. Social aspects of illness, disease and sickness absence.
 • Johansen, Vegard. (2009) Children and distributive justice between generations. Structural, Historical, and Comparative Perspectives.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Hauge, Atle Jensen. (2009) Den skal tidlig krøkes: entreprenørskap i skolen. Samhandling og innovasjon - aktører, systemer og initiativ i Innlandet.

Rapport/avhandling

 • Johansen, Vegard; lundhaug, Kristine. (2016) Tracing study in Namibia: A survey on entrepreneurship among young adults. 2016. ØF-notat (1).
 • Spilling, Olav R; Johansen, Vegard; Støren, Liv Anne. (2015) Entreprenørskapsutdanning i Norge – status og veien videre: Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen. 2015. ISBN 978-82-327-0067-7. NIFU-rapport (2).
 • Johansen, Vegard; Batt-Rawden, Kari Bjerke. (2014) Folkehelse og levekår i Oppland: Resultater på fylkesnivå. 2014. ISBN 978-82-7356-736-9. ØF-rapport (09).
 • Hagen, Svein Erik; Johansen, Vegard. (2012) Entreprenørskap i utdanningen - samfunnseffekter. 2012. ISBN 978-82-7356-715-4. ØF-rapport (17).
 • Johansen, Vegard; Mathisen, Tina. (2012) Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål. 2012. ISBN 978-82-7356-712-3. ØF-rapport (14).
 • Johansen, Vegard. (2011) Ungdomsbedrift og entreprenørskap. 2011. ØF-notat (17).
 • Johansen, Vegard; Lofthus, Anne Sofie. (2011) Kommunenes rekruttering til og oppfølging av frivillig omsorg. 2011. ØF-notat (11).
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2011) Entreprenørskap i grunnopplæringen: status 2010. 2011. ISBN 978-82-7356-681-2. ØF-rapport (05).
 • Mathisen, Tina; Johansen, Vegard; Mathisen, Silje. (2011) Evaluation of Entrepreneurship in Education: A project between Junior Achievement Uganda and Junior Achievement – Young Enterprise Norway. 2011. ISBN 978-82-7356-693-5. ØF-rapport (17).
 • Spilling, Olav R.; Johansen, Vegard. (2011) Entreprenørskap i utdanningen – perspektiver og begreper. 2011. ISBN 978-82-7218-732-2. NIFU-rapport (4).
 • Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter; Andersen, Jan; Guldvik, Ingrid. (2010) Stabilitet og endring - Utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse. 2010. ISBN 978-82-7356-676-8.
 • Johansen, Vegard. (2009) Children and distributive justice between generations: A comparison of 16 European countries. 2009. ISBN 978-82-471-1388-2. Doktoravhandlinger ved NTNU (10).
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2009) Trivsel og fravær i videregående opplæring. 2009. ISBN 978-82-7356-651-5. ØF-rapport (08).
 • Rønning, Rolf; Schanke, Tuva; Johansen, Vegard. (2009) Frivillighetens muligheter i eldreomsorgen. 2009. ISBN 9788273566553. ØF-rapport (11).
 • Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter. (2008) Tilgjengelighet ved valg : en evaluering av kommunenes erfaringer med veilederen "Tilgjengelighet til valg" og kartlegging av tilgjengeligheten ved kommune- og fylkestingsvalget 2007. 2008.
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva. (2008) Evaluation of pedagogical entrepreneurship: Evaluation of the preparatory work on introducing entrepreneurship in Namibian secondary schools. 2008. ISBN 978-82-7356-632-4. ØF-rapport (11).
 • Johansen, Vegard; Schanke, Tuva; Lauritzen, Tonje. (2008) Ungt Entreprenørskap og regional utvikling. 2008. ISBN 978-82-7356-639-3. ØF-rapport (18).
 • Johansen, Vegard; Skålholt, Asgeir; Schanke, Tuva. (2008) Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte. 2008. ISBN 978-82-7356-629-4. ØF-rapport (08).
 • Lauritzen, Tonje; Skålholt, Asgeir; Johansen, Vegard; Bergum, Svein. (2007) Evaluering av ANSA. 2007. ISBN 9788273566171.
 • Bråtå, Hans Olav; Johansen, Vegard; Harris-Christensen, Helene. (2007) Evaluering av JYLITS: et prosjekt om fysisk aktivitet i skolen. 2007. ISBN 978-82-7356-606-5. ØF-rapport (04).
 • Eide, Trude Hella; Johansen, Vegard. (2007) Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften. 2007. ISBN 978-82-7356-611-9. ØF-rapport (09).
 • Johansen, Vegard. (2007) Evaluering av Din Framtid. 2007. ØF-notat (11).
 • Johansen, Vegard. (2007) Experiences from participation in JA-YE company programmes. 2007. ISBN 978-82-7356-612-6. ØF-rapport (10).
 • Johansen, Vegard; Lauritzen, Tonje. (2007) Ung på Hadeland. 2007. ISBN 978-82-7356-616-4. ØF-rapport (14).
 • Johansen, Vegard; Skålholt, Asgeir. (2007) Enterprise 2010. The Next Generation in 2007. 2007. ISBN 978-82-7356-621-8.
 • Bergum, Svein; Johansen, Vegard; Andersen, Torhild. (2006) Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen. 2006. ISBN 82-7356-592-0.
 • Bråtå, Hans Olav; Johansen, Vegard; Stubberud, Kari Vangsgraven; Vaagland, Jorid. (2006) Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon - en midtveisevaluering. 2006. ISBN 8273565912. ØF-rapport (12).
 • Frydenlund, Svein; Eide, Trude Hella; Johansen, Vegard. (2006) Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program. 2006. ØF-notat (07).
 • Johansen, Vegard. (2006) Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift. 2006. ØF-notat (16).
 • Johansen, Vegard; Andersen, Torhild. (2006) Ung i Gjøvik. 2006. ISBN 82-7356-595-5.
 • Johansen, Vegard; Eide, Trude Hella; Harris-Christensen, Helene. (2006) Forskning på entreprenørskapsopplæring i Norge. Kunnskapsstatus oktober 2006. 2006. ISBN 82-7356-599-8. ØF-rapport (19).
 • Køhn, Espen; Johansen, Vegard. (2006) Evaluering av ungdommens fylkesting i Hedmark perioden 1998 til 2005. 2006. ISBN 82-7356-588-2. ØF-rapport (09).