Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Berge, Ragnhild. (2009) Archeological Discoveries of Charcoal Pits in the Close Hinterland of Medieval Trondheim. Perspectives on Charcoal Production in Central Norway before and after the Turn of the 1st Millennium AD. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia. vol. 7.
 • Berge, Ragnhild. (2009) Resource management in the town common of medieval Trondheim, Norway. Presentation of an archaeological PhD-project. Siedlungsforschung Archäologie - Geschichte - Geographie. vol. 26.
 • Berglund, Birgitta; Salvesen, Helge; Jensås, Ivar; Stomsvik, Knut Harald; Berge, Ragnhild. (2003) Arkeologi og historie. Et grensemøte etter Ødegårdsprosjektet. Heimen - Lokal og regional historie. vol. 40 (3).

Bøker

 • Berge, Ragnhild; Henriksen, Merete Moe. (2019) Arkeologi og kulturhistorie fra norskekysten til Østersjøen. Festskrift til professor Birgitta Berglund. Museumsforlaget AS. 2019. ISBN 9788283050677. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia (11).
 • Risvaag, Jon Anders; Berge, Ragnhild; Brattli, Terje. (2015) Inn i fortida - ut i verden - i museet!. Museumsforlaget AS. 2015. ISBN 978-82-830-5019-6. Vitark: Acta archaeologica Nidrosiensia (9).
 • Stebergløkken, Heidrun Marie Voldheim; Berge, Ragnhild; Lindgaard, Eva; Stuedal, Helle Vangen. (2015) Ritual Landscapes and Borders within Rock Art Research - Papers in Honour of Professor Kalle Sognnes. Archaeopress. 2015. ISBN 9781784911584.
 • Berge, Ragnhild; Jasinski, Marek E.; Sognnes, Kalle. (2012) N-TAG TEN: Proceedings of the 10th Nordic TAG conference at Stiklestad, Norway 2009. Archaeopress. 2012. ISBN 978 1 4073 0994 1. British Archaeological Reports - British series (2399).

Del av bok/rapport

 • Berge, Ragnhild; Henriksen, Merete Moe. (2019) Introduksjon. Arkeologi og kulturhistorie fra norskekysten til Østersjøen. Festskrift til professor Birgitta Berglund.
 • Berge, Ragnhild; Stebergløkken, Heidrun Marie Voldheim. (2015) Introduction. Ritual Landscapes and Borders within Rock Art Research - Papers in Honour of Professor Kalle Sognnes..
 • Risvaag, Jon Anders; Berge, Ragnhild; Brattli, Terje. (2015) Introduksjon. Inn i fortida - ut i verden - i museet!.
 • Berge, Ragnhild; Jasinski, Marek E.; Sognnes, Kalle. (2012) Introduction. N-TAG TEN: Proceedings of the 10th Nordic TAG conference at Stiklestad, Norway 2009.
 • Berge, Ragnhild. (2005) Trondheim Bymark - takmark og utmark. Fra vernesone til risikosone. Studier i middelalderbyene Bergen og Tønsbergs randsoner. NIKU Tema 14.
 • Berge, Ragnhild. (2004) Kulturminner fra jernalder og middelalder i Trondheim Bymark. Tur-Glede 2004. Årbok, Trondhjems Turistforening.

Rapport/avhandling

 • Berge, Ragnhild; Solvold, Grete Irene; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2020) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2020/2. Undersøkelse av kullgroper på Ørstad, Oppdal, Sør-Trøndelag. 2020. ISBN 978-82-8322-223-4. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2020/2).
 • Jasinski, Marek E.; Carr, Gilly; Ossowski, Andrzej; Berge, Ragnhild; Vennatrø, Ragnar. (2020) ARCHAEOLOGY OF THE FALSTAD CAMP – RESCUE EXCAVATIONS 2014. 2020.
 • Berge, Ragnhild; Solvold, Grete Irene; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:24. Undersøkelse av laftet brønn på Mære, Steinkjer. 2019. ISBN 978-82-8322-219-7. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2019/24).
 • Berge, Ragnhild; Stamnes, Arne Anderson; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2016) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2016/2. Sikringsundersøkelse av jernvinneanlegg på Hansvollen, Meråker 2015. 2016. ISBN 978-82-8322-069-8. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2016/2).
 • Berge, Ragnhild; Jensås, Ivar Margido. (2012) Mer enn 1000 år gamle graver i utmarka. I: Ålenkalenderen 2013. 2012.
 • Berglund, Birgitta; Stalsberg, Anne; Moen, Asbjørn; Dolmen, Dag; Prestø, Tommy; Berge, Ragnhild; Glimstad, Andreas; Sæterbø, Einar; Sætre, Ole-Johan. (2002) Vitenkalenderen 2003 - Bymarka. 2002.