Web-innholdvisning (Studier)

Institutt for historiske og klassiske studiar

Studier

Lektorstudenter får undervisning på Kristiansten festning i Trondheim

Vi tilbyr forskingsbasert undervisning på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Fagområda vi underviser innan omfattar arkeologi, europastudiar, historie, klassiske fag og kulturminneforvaltning. Studieprogramma i historie og lektor i historie tilbyr vi i samarbeid med Institutt for moderne samfunnshistorie.


Bachelor, master-, års- og doktorgradsstudier

3-årige bachelorstudier

Årsstudier

5-årig masterprogram

2-årige masterstudier

Doktorgradsstudier