Bakgrunn og aktiviteter

Faglige hovedinteresser: Datamaskinsystemer og arkitektur, parallellprosessering i maskinvare og programvare, flerkjerneprosessorer (multicore) og programmering av disse, minne-systemer, energi-effektivitet, ytelsesvurdering og visualisering, og moderne C++ programmering. (Mer informasjon på http://https://folk.idi.ntnu.no/lasse/)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner