Bakgrunn og aktiviteter

Faglige hovedinteresser: Datamaskinsystemer og arkitektur, parallelprosessering i maskinvare og programvare, flerkjerneprosessorer (multi-core or many-core) og programmering av disse, minne-systemer, energi-effektivitet, ytelsesvurdering og visualisering, moderne C++ programmering og undervisning av C++ i et stort kurs med 800-1000 fra store deler av NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner