Bakgrunn og aktiviteter

Faglige hovedinteresser: God gammeldags datateknikk i moderne og fremtidige nyttige produkter. Datamaskinsystemer og arkitektur, parallelprosessering i maskinvare og programvare, og kombinerte løsninger, flerkjerneprosessorer (multi-core or many-core) og programmering av disse, minne-systemer, energi-effektivitet i maskinvare og programvare, ytelsesvurdering og visualisering, moderne C++ programmering og undervisning av C++ for 500-800 studenter med svært variert bakgrunn.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner