Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med algoritmer og datastrukturer. Se hetland.org for detaljer.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Hetland, Magnus Lie. (2014) Python Algorithms. 2014. ISBN 148420056X.
  • Hetland, Magnus Lie. (2010) Python Algorithms: Mastering Basic Algorithms in the Python Language. 2010. ISBN 9781430232377.
  • Hetland, Magnus Lie. (2008) Beginning Python: From Novice to Professional, Second Edition. 2008. ISBN 1590599829.
  • Hetland, Magnus Lie. (2005) Beginning Python : From Novice to Professional. 2005. ISBN 1-59059-519-X.
  • Hetland, Magnus Lie. (2002) Practical Python. 2002. ISBN 1590590066.

Del av bok/rapport

  • Hetland, Magnus Lie; Hummel, Halvard. (2021) Fairest Neighbors: Tradeoffs Between Metric Queries. Proceedings of the 14th International Conference on Similarity Search and Applications.
  • Hetland, Magnus Lie. (2020) Metrics and Ambits and Sprawls, Oh My: Another Tutorial on Metric Indexing. Proceedings of the 13th International Conference on Similarity Search and Applications.
  • Hetland, Magnus Lie. (2020) Optimal Metric Search Is Equivalent to the Minimum Dominating Set Problem. Proceedings of the 13th International Conference on Similarity Search and Applications.
  • Eleyat, Mujahed Omar Qasim; Haugland, Dag; Hetland, Magnus Lie; Natvig, Lasse. (2012) Parallel algorithms for the maximum flow problem with minimum lot sizes. Operations Research Proceedings 2011: Selected Papers of the International Conference on Operations Research (OR 2011), August 30-September 2, 2011, Zurich, Switzerland.
  • Lokoc, Jakub; Hetland, Magnus Lie; Skopal, Tomas; Beecks, Christian. (2011) Ptolemaic Indexing of the Signature Quadratic Form Distance. Proceedings of the Fourth International Conference on Similarity Search and Applications.