Bakgrunn og aktiviteter

Ph.D. i Elektro fra Cornell 1994, IEEE Senior Member 2000.

 

Elster ble valgt som 1. vara i  NTNU Styre for de fast ansatte i undervisnings for forskningsstilliger for perioden 2017-2021. For nyheter, se https://www.ntnu.edu/idi/hpc-lab/events

 

Grunnlegger og leder av – HPC-Lab, Institutt for Datateknikk og Informatikk, NTNU, som begynte som min forskningsgruppe da jeg kom til NTNU i januar 2001. Vi er nå en etablert forskningslabb innen heterogen og parallell datateknikk. Labben består av meg selv, flere Post Docer, stipendiater, og masterstudenter såvel som både nasjonale og internasjonale kolleger og forskere som besøker oss for å samarbeide og lære om heterogen datateknologi.

Forskningsfokuset vårt inkluderer metoder og verktøy for hvordan enklest og best få ut regnekraften av heterogene systmer som inkludere både GPUer og , inkl. hvordan integrere disse teknologiene kan med skytjenester.

Assoc. Prof. Gavin Taylor fra US Naval Academy gjestet HPC-lab (2017-2018)

 

Forskningprosjekt:

 • NFR FRIPRO Computational Microscopy m/ Dag Breiby -- oppstart 2019
 • EU Horizon 2020 MCSA PostDoc om TICOH -- Taming Irregular Computations On (energy-efficent) Heterogeneous processors (2017-2018)
 • EU Horizon 2020 ICT prosjekt CloudLightning: Self-Organizing, Self-Managed Heterogeneous Clouds (2015-2018) John Morrison, Cork University Collage, Ireland (Coordinator), Anne C Elster (main co-PI) + 5 more partners.  NTNU is largest partner aside from coordinator and receives ca. 16% of the Euro 3.9 million budget.

Elster  lead a work package on characterizing and capturing behavior of several resource co-processor types including: GPUs (Graphics Processing Units),  MICs (e,g, Intel Xeon Phi) , and DFEs (Maxeler FPGA-based DataFlow Engine). Dr. Elster was also the overall project's Quality and Risk Manager

Nåværende og tidligere Post Docs og forskere. Elster er/var hovedveileder om ikke annet er angitt

 • Weifeng Liu (EU MSCA Postdoc 2017-2018)
 • Mohammad Qasim (forsker 2016-2017, PhD fra UiB)
 • Malik Khan (forker/Post Doc 2013-2018, PhD fra Univ. of Southern California (USC))
 • Annette Stahl (forsker 2013, PhD fra Univ. i Heidelberg, Tyskland, nå faglærer ved kybernetikk på NTNU)
 • Ian Karlin (forsker 2011, PhD U of Colorado, Boulder 2011)
 • Jan Perhac (ERCIM Post Doc 2010-2011) (ERCIM)
 • John Ryan (Post Doc 2010, PhD Irland, returnerte tidligere en ventet til fast jobb i Irland)
 • Dr. Henrik R. Nagel (Post Doc 2005-2007, nå fast ansatt ved IT-seksjonen  innen HPC ved NTNU)

Nåværende og tidligere stipendiater ( PhD) :

 • Ansetter 2 stipendiater (en våren 2019 + en høsten 2019)
 • Samira Pakdel (nåværende)
 • Rune Jensen (nåværende)
 • Johannes Kvam (Hovedveidler: Angelsen, medveileder: Elster -- ferdig sommer 2019?)
 • Mehdi Bozorgi (nåværende, forventet disputas 2019, Elster medveileder)
 • Thomas Falch (PhD NTNU, disputerte mars i 2018)
 • Lane Holloway (PhD, Univ. of Texas at Austin , 2016; Elster co-veileder)
 • Eirik Smistad (PhD, NTNU 2015; Elster medveileder)
 • Jan Christinan Meyer (PhD 2012, nå IIer (1.aman) ved IDI, NTNU og fast ansatt ved IT-seksjonen innen HPC ved NTNU)
 • Thorvald Natvik (PhD 2010, nå ved Medalia i Kalifornia, USA)
 • Cyrill Baninon (Elster hovedveileder 2003-2006, PhD 2007 under prof. Natvik)

I tillegg er eller har jeg vært veileder for 70+ masterstudenter som virkelig har lært meg masse. Se CVet for detaljer. Siden 2006 har over 30 av masteroppgavene jeg har veiledet vært innen bruk av skjermkort ( kort med GPUer) som beregningsresurser. Vi ser nå på å også bruke grafikkprosessorene (GPUene) som er i innebygde systemer for smarttelefoner o.l. til støre berengnings og silumeringsoppgaver.

 

For list over senere masteroppgaver, se engesk versjon av denne websiden.

 

UNDERVISNING

UT Austin: Algorithms, Data Structures, Operating Systems and Iterative Numerical Methods

NTNU: Parallel Computing, Compilers, Operating Systems, + 3 special topics MS/PhD courses

 

                   

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner