Bakgrunn og aktiviteter

Den meste oppdaterte og detaljerte websiden er min engelske: http://www.ntnu.edu/employees/elster

- Ph.D. i Elektro fra Cornell 1994, IEEE Senior Member 2000.

- IEEE CS DVP foredagsholder (2019-2022).  

- NTNU styret (2018-2021, 2021-2025) 1. vara for de fast vitenskapelige ansatte.

- IE styret (medlem 2021-25 , vara 2019-21) og Ansettelsesutvalget ved IE fakultetet (medlem 2021-2025)

- RFK (National Resource Allocation Committe for computing, storage and advance user support,  UninettSigma2. Medlem 2019-2022. 

- NIK/NIKT Board member (2017-2021) & Co-Chair NIKT 2021 

- ICT Evaluation Committee, SFF (Swedish Foundation for Strategic Research), 2021-22

For nyheter, se https://www.ntnu.edu/idi/hpc-lab/events

 

Grunnlegger og leder av – HPC-Lab, Institutt for Datateknikk og Informatikk, NTNU, som begynte som min forskningsgruppe da jeg kom til NTNU i januar 2001. Vi er nå en etablert forskningslabb innen heterogen og parallell datateknikk. Labben består av meg selv, flere Post Docer, stipendiater, og masterstudenter såvel som både nasjonale og internasjonale kolleger og forskere som besøker oss for å samarbeide og lære om heterogen datateknologi.

Forskningsfokuset vårt inkluderer metoder og verktøy for hvordan enklest og best få ut regnekraften av heterogene systmer som inkludere både GPUer og , inkl. hvordan integrere disse teknologiene kan med skytjenester.

Assoc. Prof. Gavin Taylor fra US Naval Academy gjestet HPC-lab (2017-2018)

 

Forskningprosjekt:

  • SFI CGF Center for Geophysical Forecasting (2020-2028) -- Elster er arbeidspakkeleder fro HPC
  • NFR FRIPRO Computational Microscopy m/ Dag Breiby -- oppstart 2019
  • EU Horizon 2020 MCSA PostDoc om TICOH -- Taming Irregular Computations On (energy-efficent) Heterogeneous processors (2017-2018)
  • EU Horizon 2020 ICT prosjekt CloudLightning: Self-Organizing, Self-Managed Heterogeneous Clouds (2015-2018) John Morrison, Cork University Collage, Ireland (Coordinator), Anne C Elster (main co-PI) + 5 more partners.  NTNU is largest partner aside from coordinator and receives ca. 16% of the Euro 3.9 million budget.

 

For liste over Post Docer, PhD studenter og  masterstudenter jeg veileder/har veiledet, se engesk versjon av denne websiden samt: https://www.ntnu.edu/idi/hpc-lab/people

 

UNDERVISNING

UT Austin: Algorithms, Data Structures, Operating Systems and Iterative Numerical Methods

NTNU: Parallel Computing, Compilers, Operating Systems, + 3 special topics MS/PhD courses

 

                   

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner