Bakgrunn og aktiviteter

Jeg følger et intergert ph.d.-program hos IDI. Tema: bildebehandling for biomedisinske anvendelser.