Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Theoharis, Theoharis; Elster, Anne C.; van Blokland, Bart Iver. (2021) A Search for Shape. 2021. ISBN 978-82-326-5954-8. Doctoral theses at NTNU (398).
  • van Blokland, Bart Iver. (2021) A Search for Shape. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2021. ISBN 9788232659548. Doctoral theses at NTNU (398).