Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Djupdal, Asbjørn; Gottschall, Björn; Ghasemisoumeeh, Fatemeh; Jahre, Magnus. (2021) Lynsyn and LynsynLite: The STHEM Power Measurement Units. Towards Ubiquitous Low-power Image Processing Platforms.
  • Bjørnseth, Benjamin Andreassen; Djupdal, Asbjørn; Natvig, Lasse. (2016) A Systematic Approach to Automated Construction of Power Emulation Models. Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition.
  • Djupdal, Asbjørn; Haddow, Pauline. (2008) Defect Tolerance Inspired by Artificial Evolution. IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI.
  • Djupdal, Asbjørn; Haddow, Pauline. (2007) Defect Tolerant Ganged CMOS Minority Gate. IEEE NORCHIP.
  • Djupdal, Asbjørn; Haddow, Pauline. (2007) Evolving Efficient Redundancy by Exploiting the Analogue Nature of CMOS Transistors. The Fourth International Conference on Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Systems.
  • Djupdal, Asbjørn; Haddow, Pauline. (2007) Evolving Redundant Structures for Reliable Circuits -- Lessons Learned. Adaptive Hardware and Systems.
  • Haddow, Pauline; Hartmann, Morten; Djupdal, Asbjørn. (2007) Adressing the Metric Challenge: Evolved versus Traditional Fault Tolerant Circuits. Adaptive Hardware and Systems.

Rapport/avhandling

  • Djupdal, Asbjørn. (2008) Evolving Static Hardware Redundancy for Defect Tolerant FPGAs. 2008. ISBN 978-82-471-6874-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (48).
  • Djupdal, Asbjørn; Haddow, Pauline Catriona; Nørvåg, Kjetil; Aunet, Snorre. (2008) Evolving Static Hardware Redundancy for Defect Tolerant FPGAs. 2008.
  • Djupdal, Asbjørn; Tufte, Gunnar; Aunet, Snorre. (2003) Konstruksjon av maskinvare for kjøring av sblokk-baserte eksperimenter. 2003.