Bakgrunn og aktiviteter

My roots are in Computer Science and more specifically Computer Graphics but I now venture in other exciting areas also.

I enjoy teaching Visual Computing courses and solving problems in 3D Object Retrieval, Biometrics and the Simulation of the Erosion process on Cultural Heritage objects.

Visit the link to the Visual Computing Lab for a lot more information and some nice images!

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner