Ledelse og organisering ved HUNT

Ledelse og organisering ved HUNT

Ansatte ved forskningssenteret

Ledelsen ved HUNT forskningssenter har ansvar for at HUNT-materialet blir utnyttet optimalt. Dette innebærer forsvarlig lagring av data og prøver og tilgjengeliggjøring av materialet for forskningsprosjekt som øker kunnskap om helse og sykdom.

Ledelsen er et rådgivende organ for daglig leder og består av lederne for de ulike enhetene, samt en representant fra vitenskapelig ansatte ved HUNT.

Marit Næss, Leder for HUNT forskningssenter og HUNT biobank

Arnulf Langhammer, Leder av HUNT databank og forvaltning (i forskningspermisjon)

Oddgeir Holmen, IT-leder og konstituert leder av HUNT databank og forvaltning

Kirsti Kvaløy, Leder for Ung-HUNT

Oddgeir Lingaas Holmen, Leder for HUNT Cloud

Elin Pettersen Sørgjerd, Fagansvarlig forvaltning

Steinar Krokstad, Representant for vitenskapelig ansatte

Kristian Hveem, Leder av K.G. Jebsen senter for genetisk epidemiologi

Jørn Søberg Fenstad, Seniorrådgiver

Trond Viggo Grøntvedt, Seniorrådgiver 

Jon Heggland, Sjefingeniør 

Oddgeir Holmen, Sjefingeniør 

Arnulf Langhammer, Professor 

Inger Lundkvist, Sekretær 

Per Bjarne Løvsletten, Overingeniør 

Vegard Marschhäuser, Koordinator 

Ingunn Molde, Rådgiver

Maria C. Stuifbergen, Seniorrådgiver og leder Data Access Committee

Elin Pettersen Sørgjerd, Seniorådgiver og Fagansvarlig forvaltning

Marit Næss, leder for HUNT forskningssenter og HUNT biobank

Trine Govasli Altø, Senioringeniør 

Johanne Askvik, Avdelingsingeniør 

Nina Hammer, Overingeniør 

Lidija Klubicka, Avdelingsingeniør 

Elin Kyllo, Overingeniør 

Ann Helen Melby, Overingeniør 

Lise Norøy, Overingeniør 

Renathe Haugdahl Nøst, Avdelingsingeniør 

Ann Helen Røstad, Overingeniør 

Rita Skjærvø, Overingeniør 

Kristin Schei Sætermo, Senioringeniør 

Anne Jorunn Vikdal, Prosjektkoordinator / senioringeniør

Marit Næss, Leder for HUNT forskningssenter og HUNT biobank

Inger Duvsete Holbø, Seniorkonsulent 

Tanja-Margrethe Rønaasen Munkeby, Førstekonsulent

Janne Tellefsen, Kommunikasjon

Våre forskere

Våre forskere

Kontakt

 

 

Adresse
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Telefon
74 07 51 80 | 74 01 92 40 916 83 253

E-post
kontakt@hunt.ntnu.no

Kontakt
Pressekontakt
Vi som jobber her

Leder- og rådgivningsgruppe

HUNT forskningssenter er en del av Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. HUNT forskningssenter er lokalisert på campus Levanger og har nærmere 50 stillinger.

Hensikten med HUNT Rådgivningsgruppe er å få eksterne råd om forhold som er prinsipielt viktige for HUNT. Gruppens mandat er å aktivt følge med i det løpende HUNT-arbeidet og gi råd om prioriteringer under gjennomføring av HUNT-prosjekter og om andre aktiviteter som bygger på datamateriale fra HUNT.

Leder: Tomas Iver Hallem, Fylkeskommunen

Medlemmer:

  • Marit Dypdal Kverkild, Fylkesmannen i Trøndelag
  • Wenche Nystad, FHI
  • Tor Åm, Helse Nord-Trøndelag HF
  • Siv Mørkved, Helse Midt-Norge RHF
  • Håvard Avelsgaard, kommunelege i Vikna kommune 
  • Ingrid Bårdsvik Pedersen, kommunerepresentant, Namsskogan kommune
  • Tore Kristiansen, politikerrepresentant, KS NT
  • Laila Roel, brukerrepresentant, Regionalt Brukerutvalg HMN

(per februar 2021)

Første møte i HUNT rådgivningsgruppe ble avholdt i juni 1980. Gruppen har siden fulgt HUNT tett og hatt uvurderlig betydning for HUNTs positive utvikling og for de verdier NTNU nå forvalter.

Rådgivningsgruppens posisjon ble konsolidert i 2001 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet. Formell oppnevning av rådet og mandat for rådet ble avtalefestet mellom HOD representert ved SHUS (nå FHI) og NTNU i 2001 da NTNU tok over HUNT.

Marit Næss, leder

Leder for HUNT Forskningssenter

Marit Næss

Samfunnsmedisin, med hovedfokus på omgivelser og genetiske aspekter innen overvekt og fedme

Kristian Hveem

Professor

Kristian Hveem

Epidemiologi og gastroenterologi

Forskningsgrupper: Leder av K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi

Krokstad

Arnulf Langhammer

Sund

Forsker

Erik R. Sund

Kvaløy

Professor

Kirsti Kvaløy

Åsvold

Professor

Bjørn Olav Åsvold

Endokrin og kardiovaskulær epidemiologi

Dysfunksjon i skjoldbruskkjertelen | Diabetes | Graviditetskomplikasjoner og kardiovaskulær risiko | Mendelsk randomiseringsstudier av kardiometabolske sykdommer og risikofaktorer

Forskningsgrupper: K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi og Geminisenter for sepsisforskning

Julie Horn

Førsteamanuensis

Julie Horn

Eivind Ness-Jensen

Førsteamanuensis 

Eivind Ness-Jensen

Fordøyelsessykdommer og kreft i fordøyelsesorganene

Cøliaki | Gastroøsofageal reflukssykdom | Kreft i fordøyelsesorganene | Inflammatorisk tarmsykdom | Irritabel tarmsykdom

Forskningsgrupper: Cøliaki og Övre GI-kirurgi (Karolinska)

Vegar Rangul

Forsker

Vegar Rangul

Skjellegrind

Førsteamanuensis

Håvard Skjellegrind