Ledelse og organisering ved HUNT

Ledelse og organisering ved HUNT

Ansatte ved forskningssenteret

Ledelsen ved HUNT forskningssenter har ansvar for at HUNT-materialet blir utnyttet optimalt. Dette innebærer forsvarlig lagring av data og prøver og tilgjengeliggjøring av materialet for forskningsprosjekt som øker kunnskap om helse og sykdom.

Marit Næss, Leder for HUNT forskningssenter og HUNT biobank

Arnulf Langhammer, Leder for HUNT databank og forvaltning

Oddgeir Lingaas Holmen, Leder for HUNT Cloud

Trine Govasli Altø, Konstituert laboratorieleder

Oddgeir Holmen, IT-leder

Kirsti Kvaløy, Leder for Ung-HUNT

Elin Pettersen Sørgjerd, Fagansvarlig forvaltning

Steinar Krokstad, Representant for vitenskapelig ansatte

Kristian Hveem, Leder av K.G. Jebsen senter for genetisk epidemiologi

Arnulf Langhammer, Leder for HUNT databank og forvaltning

Jørn Søberg Fenstad, Seniorrådgiver

Inger Lundkvist, Sekretær 

Vegard Marschhäuser, Koordinator 

Ingunn Molde, Rådgiver (permisjon)

Elin Pettersen Sørgjerd, Seniorådgiver og Fagansvarlig forvaltning

Håvard Horndalen Tveit, Seniorrådgiver 

Cathrine Aaram Schrøen, Rådgiver 

Marit Næss, leder for HUNT forskningssenter og HUNT biobank

Trine Govasli Altø, Senioringeniør 

Johanne Askvik, Avdelingsingeniør 

Nina Hammer, Overingeniør 

Lidija Klubicka, Avdelingsingeniør 

Elin Kyllo, Overingeniør 

Ann Helen Melby, Overingeniør 

Lise Norøy, Overingeniør 

Renathe Haugdahl Nøst, Avdelingsingeniør 

Ann Helen Røstad, Overingeniør 

Rita Skjærvø, Overingeniør 

Kristin Schei Sætermo, Senioringeniør 

Anne Jorunn Vikdal, Prosjektkoordinator / senioringeniør

Oddgeir Holmen, Leder for HUNT IT 

Per Bjarne Løvsletten, Overingeniør 

Jon Heggland, Sjefingeniør 

Henning Kvalsund, Senioringeniør

Oddgeir Lingaas Holmen, leder for HUNT Cloud

Qussay Ghazeia, Overingeniør

Matúš Košút, Senioringeniør

Jakub Hudak, Overingeniør

Signe Åsberg, Forskningsrådgiver

Tom-Erik Røberg, Senioringeniør

 

Les mer om HUNT Cloud-teamet her. 

Marit Næss, Leder for HUNT forskningssenter og HUNT biobank

Inger Duvsete Holbø, Seniorkonsulent 

Tanja-Margrethe Rønaasen Munkeby, Førstekonsulent

Janne Tellefsen, Kommunikasjon

HUNT rådgivningsgruppe

HUNT rådgivningsgruppe

Hensikten med HUNT Rådgivningsgruppe er å få eksterne råd om forhold som er prinsipielt viktige for HUNT. Gruppens mandat er å aktivt følge med i det løpende HUNT-arbeidet og gi råd om prioriteringer under gjennomføring av HUNT-prosjekter og om andre aktiviteter som bygger på datamateriale fra HUNT.

Leder: Tomas Iver Hallem, Fylkeskommunen

Medlemmer:

 • Kyrre Kvistad, Fylkeskommunen
 • Marit Dypdal Kverkild, Fylkesmannen i Trøndelag
 • Inger Ariansen, FHI
 • Annamaria Forsmark, direktør i Helse Nord-Trøndelag HF
 • Kjersti Grønning, forskningsleder, Helse Nord-Trøndelag HF
 • Siv Mørkved, Helse Midt-Norge RHF
 • Sabine Moshøvel, kommuneoverlege i Vikna kommune
 • Håvard Avelsgaard, kommunelege i Vikna kommune 
 • Ingrid Bårdsvik Pedersen, kommunerepresentant, Namsskogan kommune
 • Tore Kristiansen, politikerrepresentant, KS NT
 • Anita Ravlo Sand, ordfører i Levanger kommune
 • Marthe Kristin Haugan, brukerrepresentant, Regionalt Brukerutvalg HMN

(per januar 2022)

Første møte i HUNT rådgivningsgruppe ble avholdt i juni 1980. Gruppen har siden fulgt HUNT tett og hatt uvurderlig betydning for HUNTs positive utvikling og for de verdier NTNU nå forvalter.

Rådgivningsgruppens posisjon ble konsolidert i 2001 etter initiativ fra Helse- og omsorgsdepartementet. Formell oppnevning av rådet og mandat for rådet ble avtalefestet mellom HOD, representert ved ved FHI (da SHUS), og NTNU i 2001 da NTNU tok over HUNT.  

Rådgivningsgruppen skal: 

- Følge aktivt med i det løpende HUNT-arbeidet og gi råd om prioriteringer.
- Arbeide for at datamateriale fra HUNT utnyttes til relevante formål og stimulere til forskning av høy vitenskapelig kvalitet. 

Bidra til et godt samarbeid med lokale og sentrale helsemyndigheter.
- Bidra til at HUNT-databasen blir forvaltet i henhold til gitte konsesjoner.

- Bidra til at eventuelle inntekter brukes til å videreutvikle og utnytte datamaterialet fra HUNT.

Gruppen har vært HUNTs mikrofon ut i samfunnet, og har bidratt til å korrigere kursen og gi råd til videre strategi for helseundersøkelsene. Ved gjennomføring av befolkningsundersøkelser er det av avgjørende betydning å lytte til flertallet, diskutere strategi med befolkningens tillitsvalgte, og fange opp endringer i samfunnet som kan ha betydning for undersøkelsen.

Kontakt

 

 

Adresse
HUNT forskningssenter
Forskningsveien 2
7600 Levanger

Telefon
74 07 51 80 | 74 01 92 40 916 83 253

E-post
kontakt@hunt.ntnu.no

Kontakt
Pressekontakt
Vi som jobber her

Leder- og rådgivningsgruppe

HUNT forskningssenter er en del av Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. HUNT forskningssenter er lokalisert på campus Levanger og har nærmere 50 stillinger.

Våre forskere

Våre forskere

Julie Horn

Førsteamanuensis

Julie Horn

Arnulf Langhammer

Sund

Forsker

Erik R. Sund

Krokstad

Kristian Hveem

Profilbilde av Kristian Hveem

Professor

Kristian Hveem

Epidemiologi og gastroenterologi

Forskningsgrupper: Leder av K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi

Kvaløy

Professor

Kirsti Kvaløy

Eivind Ness-Jensen

Profilbilde av Eivind Ness-Jensen

Førsteamanuensis 

Eivind Ness-Jensen

Fordøyelsessykdommer og kreft i fordøyelsesorganene

Cøliaki | Gastroøsofageal reflukssykdom | Kreft i fordøyelsesorganene | Inflammatorisk tarmsykdom | Irritabel tarmsykdom

Forskningsgrupper: Cøliaki og Övre GI-kirurgi (Karolinska)

Marit Næss, leder

Profilbilde av Marit Næss

Leder for HUNT Forskningssenter

Marit Næss

Samfunnsmedisin, med hovedfokus på omgivelser og genetiske aspekter innen overvekt og fedme

Vegar Rangul

Forsker

Vegar Rangul

Åsvold

Profilbilde av Bjørn Olav Åsvold

Professor

Bjørn Olav Åsvold

Endokrin og kardiovaskulær epidemiologi

Dysfunksjon i skjoldbruskkjertelen | Diabetes | Graviditetskomplikasjoner og kardiovaskulær risiko | Mendelsk randomiseringsstudier av kardiometabolske sykdommer og risikofaktorer

Forskningsgrupper: K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi og Geminisenter for sepsisforskning

Skjellegrind

Førsteamanuensis

Håvard Skjellegrind