Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning og kurs

  • BSc Bioingeniør, Høgskolen i Sør-Trøndelag (1999)

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

  • Arbeide etter HUNT Forskningssenters kvalitetssystem.
  • Utføre laboratorietekniske rutineoppgaver ved HUNT Biobank.
  • Prosjektansvar ved utlevering av biologisk materiale.
  • Administrator for Eco-online
  • Avfall- og kjemikaliehåndtering.
  • Fagbestiller i innkjøpssystemet.
  • Kalibrering/ kontroll av pipetter og dispensetter.