Bakgrunn og aktiviteter

PhD-stipendiat ved forskningsgruppen for søvn og døgnrytme-forskning ved institutt for psykisk helse.

Forskningsinteresser:

Lys, døgnrytmer og psykisk helse:
Effektene av å oppholde seg i blåblokkert kveldsbelysning på døgnrytme, søvn, opplevelse av søvnighet og kognitiv prestasjon.
Er også involvert i en stor behandlingsstudie på effektene av blåblokkert kveldsbelysning for pasienter som legges inn i akutt-psykiatri.

Insomni:
Behandling av insomni med kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-I) gitt over internett. Hvorfor fungerer CBT-I for mennesker med søvnvansker, og for hvem fungerer det best?  Hvilke positive effekter får man i tillegg dersom man får bedre søvn?


Utmattelse:
Sammenhenger mellom søvn og utmattelse. Søvnvansker er ofte tilstede hvis man har kronisk utmattelse. Påvirker bedring i søvn utmattelse? Hvordan påvirkes opplevelse av utmattelse dersom man får behandling for søvnvansker?

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner