Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning og kurs

  • BSc  Kjemi-Bioteknologi, Høgskolen i Nord-Trøndelag (2003)

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

  • Arbeide etter HUNT forskningssenters kvalitetssystem.
  • Utføre laboratorietekniske rutineoppgaver ved HUNT biobank.
  • Prosjektansvar ved utlevering av biologisk materiale.
  • Superbruker for Biomek plattformen som konsentrasjonsmåler, og normaliserer DNA.
  • Superbruker for REMP, et automatisert -20oC fryselager for DNA.
  • Superbruker for Brooks, et automatisert -80oC fryselager.
  • Superbruker for Liaison, et kjemiluminescens analyseinstrument som benyttes til serumanalyser.