Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteressene er generelt opptatt av å bruke ulike forskningsmetoder for å utforske sosio-politisk fenomen, særlig tilstanden av politisk ideologi, offentlig politikk og sine effektene, og hvordan makt og resursser er fordelt i samfunnet. Dette arbeidet er, for tida, relatert til mekanismene som (re)produserer sosial ulikhet i helse. 

Nåværende arbeid fokuserer på rollen av innovasjon og teknologi på sosiale ulikheter og helse. Jobber på HEAL-Tech prosjektet sammen med Terje Andreas Eikemo, Steinar Krokstad,  Erik Sund, Pål Martinussen, Per Morten Schiefloe, Emil Øversveen, og Håvard T. Rydland. Prosjektet er et samarbeid mellom samfunnsmedisin og sosiologi og statsvitenskap.

Tidligere arbeid har fokusert på folkehelse forskning og kommunepolitikk koblet til prosjektet "Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap."

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Magnus, Eva; Anthun, Kirsti Sarheim; Horghagen, Sissel; Weiss, Daniel; Lillefjell, Monica. (2015) Innovasjon i offentlig sektor. Røros-seminaret, Fakultet for helse- og sosialvitenskap . HiST; Røros. 2015-11-26 - 2015-11-26.