Janne Tellefsen

Kommunikasjonsansvarlig ved K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi

janne.tellefsen@ntnu.no
97637493 Øya helsehus, Øya