Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forskningskoordinator ved Geminisenter for Sepsisforskning. Vårt mål er å redusere tilfeller og dødsfall av sepsis ved å forbedre diagnostikk, behandling og oppfølging av sepsis-overlevere. Ved senteret jobber klinikere, mikrobiologer, epidemiologer og statistikere. Min egen bakgrunn er i molekylær medisin og cellebiologi. Jeg forsker på risikofaktorer for sepsis hos kreftpasienter med særlig fokus på risiko for infeksjon etter prostatabiopsi.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Åsberg, Signe; Flo, Trude Helen; Underhill, David; Gidon, Alexandre. (2018) The Drug, the Bug and the Macrophage: Interactions between antibiotics, mycobacteria and macrophages at the single cell and subcellular level. 2018. ISBN 978-82-326-3446-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (329).
  • Ostrop, Jenny; Åsberg, Signe Elisabeth; Flo, Trude Helen; Gullik Sørbø, Håvard. (2016) Characterization of the C-type lectin receptor Mincle in Mycobacterium avium-infected macrophages. 2016.