Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forskningsrådgiver ved Geminisenter for Sepsisforskning. Vårt mål er å redusere tilfeller og dødsfall av sepsis ved å forbedre diagnostikk, behandling og oppfølging av sepsis-overlevere. Ved senteret jobber klinikere, mikrobiologer, epidemiologer og statistikere. Min egen bakgrunn er i molekylær medisin og cellebiologi. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Åsberg, Signe; Flo, Trude Helen; Underhill, David; Gidon, Alexandre. (2018) The Drug, the Bug and the Macrophage: Interactions between antibiotics, mycobacteria and macrophages at the single cell and subcellular level. 2018. ISBN 978-82-326-3446-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (329).