Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er forskningsrådgiver ved HUNT Cloud, som holder til ved Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie. Vi jobber for data for en bedre verden

HUNT Cloud er en cloud computing-tjeneste for forskere. Vi tilbyr en sikker og fleksibel løsning for lagring og analyse av forskningsdata, samtidig som vi gir råd for strategisk styring og håndtering av data. Jeg jobber med avtaleverk, dataflyt, kunnskapsoverføring, kommunikasjon og data management. 

Jeg har bakgrunn som forsker i molekylær biologi og har forsket på forholdet mellom immunsystemet og intracellulære bakterier (mykobakterier) og hva som skjer med dette samspillet under antibiotikabehandling. Tidligere jobbet jeg som forskningsrådgiver og koordinator for Geminisenter for Sepsisforskning, og som innovasjonsrådgiver ved MH-fakultetet. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Åsberg, Signe; Flo, Trude Helen; Underhill, David; Gidon, Alexandre. (2018) The Drug, the Bug and the Macrophage: Interactions between antibiotics, mycobacteria and macrophages at the single cell and subcellular level. 2018. ISBN 978-82-326-3446-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (329).