Dokumenter

Dokumenter

Kommer.

Våren 2018 ble forprosjektet til Elgesetergate 10 ferdigstilt. Dette leseheftet er en del av forprosjektmaterialet som er utarbeidet av totalentreprenøren Backe Trondheim sammen med Caverion og prosjekteringsgruppen bestående av LINK arkitektur, Multiconsult, med innspill fra prosjektledelsen i Statsbygg og brukergruppene til NTNU og SiT. Leseheftet inneholder utdrag fra forprosjektmaterialet supplert med illustrasjoner, forklarende tekst og diagrammer.

Les dokument: Lesehefte for forprosjektet til Elgesetergate 10 - mars 2018 (pdf)

Plantegninger gjeldende etter bearbeidelsesfasen.

Se dokumenter: Plantegninger til Elgesetergate 10  pr. 20. mars 2018 

I januar leverte Link Arkitektur sitt bidrag i anbudskonkurranse om utforming av Elgesetergate 10. Det var under bearbeidelse høst og vinter 2017/2018.

Se dokument: Vinnerforslag anbudskonkurranse av arkitekter for Elgesetergate 10

 

Kravspesifikasjon som gjelder prosjektgjennomføring med totalentreprise med løsningsforslag.

Les dokument: Kravspesifikasjon for totalentreprise - Elgesetergate 10, 2016

Forespørselen gjaldt totalentreprise med løsningsforslag for kombinert undervisningsbygg for NTNU helse og sosialvitenskap og idrettsbygg for Sit (Studentsamskipnaden i Trondheim).

Bygget skal realiseres på bebygd tomt på Øya, Elgsetergate 10. Eksisterende bygg skal rives og inngår i entreprisen.

Les dokument: Tilbudsinvitasjon fra Statsbygg til begrenset anbudskonkurranse for Elgesetergate 10

Kunnskapsdepartementet gav med dette Statsbygg i oppdrag å prosjektere et nytt bygg for helse- og sosialfag for Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), fram til ferdig forprosjekt. 

Les dokument: Oppdragsbrev for prosjektering av Elgesetergate 10