Senter for psykisk helse

  • Illustrasjon Senter for psykisk helse / Nordic - Office of Architecture

Senter for psykisk helse

Senter for psykisk helse

Senter for psykisk helse er en del av NTNUs samling av campus på og ved Gløshaugen i Trondheim og vil inngå i helse - og sosialfagklyngen på Øya. I senteret vil NTNUs fagmiljøer innen psykologi og psykisk helse samles med NTNUs øvrige fagmiljø innen medisin og helse på Øya. Senter for psykisk helse etableres sammen med St. Olavs hospital sitt fagmiljø og behandlingstilbud innen psykisk helsevern.

Faser i prosjektet

Faser i prosjektet

Ikon turkis husStrategisk retning for Senter for psykisk helse
I denne fasen konkretiseres NTNUs visjon, prinsipper og suksesskriterier for Senter for psykisk helse. 

Les mer om faser i prosjektet.

Ikon blått husVi definerer hva Senter for psykisk helse skal inneholde
Prosjektet undersøker hvor det er mulig å bygge nye universitetsbygg, hvor fagmiljø bør plasseres og hvilke type arealer byggene skal inneholde.

Les mer om faser i prosjektet.

Ikon rosa husSenter for psykisk helse designes
B1 - Prosjektinnramming (januar 2021 – juni 2021)
B2 - Konseptfase (juli 2021 – desember 2023)
B3 - Forprosjekt (januar 2025 – juni 2027)

Les mer om faser i prosjektet.

Ikon orange husVi bygger
«Spaden i jorda» for Senter for psykisk helse settes etter planen i 2025. 

Les mer om faser i prosjektet.

Ikon gult husVi tar bygget i bruk
Bygging av Senter for psykisk helse skal være sluttført og klart til innflytting i 2029. 

Les mer om faser i prosjektet.

Hvem er vi?

Nytt om Senter for psykisk helse

Nytt om Senter for psykisk helse

NTNU ønsker stort handlingsrom for Senter for psykisk helse. Frem til sommeren jobbes det suksessivt med å sikre nok plass til NTNUs kjernevirksomhet.    

Senter for psykisk helse trenger litt mer tid. Les hele saken: Ingen endring for Senter for psykisk helse

 


Se flere nyheter om Senter for psykisk helse

Fleksilab - pilotprosjekt i sambruk av spesialareal

Fleksilab - pilotprosjekt i sambruk av spesialareal

Insitutt for psykologi ser på løsninger for sambruk av spesialareal i Senter for psykisk helse. 

3D-modellbilder av Fleksilab

Les mer om pilotprosjektet Fleksilab

Sosiale medier