Elgesetergate 10

Elgesetergate 10

4. september 2019 ga regjeringen klarsignal til å starte arbeidet av nytt bygg i Elgesetergate 10. Her vil helse- og sosialfagene og samskipnadens idrettstilbud samles under samme tak, tett på resten av campus og byens helsetilbud og Kunnskapsdepartementet planlegger med at studenter og ansatte skal kunne ta bygget i bruk til forskning og undervisningsformål  ved årsskiftet 2022.

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet 4. september 2019: Gir grønt lys til nytt bygg for helse- og sosialfagene ved NTNU i Trondheim

Bygget er prosjektert og forprosjektet ble avsluttet i mars 2018. Forprosjekt-rapporten ble sendt fra Statsbygg til Kunnskapsdepartementet i juni 2018. Prosjektet er dokumentert og klart for start av detaljprosjektering så snart prosjektorganisasjonen fra Statsbygg, Sit og NTNU er på plass. 

Collage med tre illustrasjoner av bygget i Elgesetergate 10 av Link arkitektur.

For studentene

Hvilke utdanninger skal inn?

Studentene som flytter inn i Elgesetergate 10 kan se frem til splitter nye lokaler skreddersydd for forskning, undervisning og andre læringsaktiviteter. I dag holder de fleste studentene til på campus Tunga.

Planen er at studenter og ansatte ved følgende utdanninger skal inn i bygget:

  • Audiograf
  • Barnevern
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut
  • Radiograf
  • Sosionom
  • Vernepleier

Treningssenter

Sit skal etablere og drive en idrettsdel og et serveringssted. Idrettsarealene skal være et attraktivt og topp moderne anlegg som er inviterende og inkluderende. Aktivitetstilbudene skal gjenspeile treningstrender og vitenskap om trening og idrett. Treningsarealene skal også fungere som et treffsted for studenter og ansatte og ligge i tilknytning til sosiale soner. På samme måte skal serveringsstedet fungere som sosialt treffsted for studenter og ansatte, også for dem som trener.

Hvem kan bruke bygget?

Bygget vil også være tilgjengelig for studenter og ansatte ved hele NTNU. Sosiale soner og åpne arbeidsplasser skal legge til rette for gode møte- og arbeidsplasser for studenter, også på tvers av studieretninger, samt for møter mellom studenter og fagansatte.

For Elgeseter gate 10 er Statsbygg byggherre. Backe er entreprenør og har en kontrakt om totalentreprise.

Elgesetergate 10 - mer enn studier