Elgesetergate 10

Elgesetergate 10

Tett på resten av campus og byens helsetilbud, skal NTNUs helse- og sosialfag og Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og severingstilbud samles under samme tak.

Collage med tre illustrasjoner av det planlagte bygget i Elgesetergate 10

Forventningen er at studenter og ansatte skal kunne ta i bruk bygget til forskning, idrett og undervisningformål i juni 2022. 

Bygget er prosjektert og forprosjektet ble avsluttet i mars 2018.

Les mer her: Lesehefte fra forprosjektet Elgesetergate 10 - mars 2018 (pdf)

Arbeidet med detaljprosjektering vil starte opp i 2020 og er beregnet å ta cirka 10 måneder. Parallelt med detaljprosjektering forventes rivning av det gamle bygget på tomta i Elgesetergate 10. 

Det er Statsbygg som er byggherre for byggeprosjektet i Elgeseter 10. Totalentreprenør er Backe Trondheim. De har hovedansvar for prosjektering og utførelse. 


Aktuelt

Hva skal inn i bygget?

Hva skal inn i bygget?

Studentene som flytter inn i Elgesetergate 10 kan se frem til splitter nye lokaler skreddersydd for forskning, undervisning og andre læringsaktiviteter. I dag holder de fleste studentene til på campus Tunga.

Planen er at studenter og ansatte ved følgende utdanninger skal inn i bygget:

  • Audiograf
  • Barnevern
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut
  • Radiograf
  • Sosionom
  • Vernepleier

Studentsamskipnaden (Sit) skal etablere og drive en idrettsdel og et serveringssted. Idrettsarealene skal være et attraktivt og topp moderne anlegg som er inviterende og inkluderende. Aktivitetstilbudene skal gjenspeile treningstrender og vitenskap om trening og idrett. Treningsarealene skal også fungere som et treffsted for studenter og ansatte og ligge i tilknytning til sosiale soner. På samme måte skal serveringsstedet fungere som sosialt treffsted for studenter og ansatte, også for dem som trener.

Bygget vil også være tilgjengelig for studenter og ansatte ved hele NTNU. Sosiale soner og åpne arbeidsplasser skal legge til rette for gode møte- og arbeidsplasser for studenter, også på tvers av studieretninger, samt for møter mellom studenter og fagansatte.