Elgesetergate 10

I regjeringskonferansen den 16. juni 2016 sa Regjeringen ja til et kombinert bygg for NTNU og Studentsamskipnaden (Sit) i Elgesetergate 10–14. Bygget skal bidra til å samle helse- og sosialfagmiljøene ved NTNU og man planlegger at det skal være innflyttingsklart i 2021.

Bygget er prosjektert og forprosjektet ble avsluttet i mars 2018. Forprosjekt-rapporten ble sendt fra Statsbygg til Kunnskapsdepartementet i juni 2018. Prosjektet er nå dokumentert og klart for start, når bevilgning foreligger. 

Collage med tre illustrasjoner av bygget i Elgesetergate 10 av Link arkitektur.

Hvilke utdanninger skal inn?

Studentene som flytter inn i Elgesetergate 10 kan se frem til splitter nye lokaler skreddersydd for forskning, undervisning og andre læringsaktiviteter. I dag holder de fleste studentene til på campus Tunga.

Planen er at studenter og ansatte ved følgende utdanninger skal inn i bygget:

  • Audiograf
  • Barnevern
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut
  • Radiograf
  • Sosionom
  • Vernepleier

Treningssenter

Sit skal etablere og drive en idrettsdel og et serveringssted. Idrettsarealene skal være et attraktivt og topp moderne anlegg som er inviterende og inkluderende. Aktivitetstilbudene skal gjenspeile treningstrender og vitenskap om trening og idrett. Treningsarealene skal også fungere som et treffsted for studenter og ansatte og ligge i tilknytning til sosiale soner. På samme måte skal serveringsstedet fungere som sosialt treffsted for studenter og ansatte, også for dem som trener.

Hvem kan bruke bygget?

Bygget vil også være tilgjengelig for studenter og ansatte ved hele NTNU. Sosiale soner og åpne arbeidsplasser skal legge til rette for gode møte- og arbeidsplasser for studenter, også på tvers av studieretninger, samt for møter mellom studenter og fagansatte.

For Elgeseter gate 10 er Statsbygg byggherre. Backe er entreprenør og har en kontrakt om totalentreprise.