Bilde

  • Collage med tre illustrasjoner av det planlagte bygget i Elgesetergate 10

Helgasetr

Helgasetr

Tett på resten av campus og byens helsetilbud, skal NTNUs helse- og sosialfag og Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og serveringstilbud samles under samme tak.

Faser i prosjektet

Faser i prosjektet

Turkis hus ikonStrategisk retning for Helgasetr
Midler til prosjektering av nybygg for helse- og sosialfag ved daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) blir bevilget av Stortinget. Statsbygg får i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å prosjektere bygget fram til ferdig forprosjekt.

Blått hus ikonInnhold i Helgasetr defineres
Forprosjekt, konseptbeskrivelse og utvikling; hvor bygget skal stå, hvilke fagmiljø som skal inn og hva bygget skal inneholde. Det besluttes at prosjektet skal gjennomføres som et kurantprosjekt. 

Lilla hus ikonRiving, detaljprosjektering og arbeidsgrupper
Rivning, oppstart av detaljprosjektering og arbeidsgrupper i NTNU og Sit tilknyttet prosjektet.

Orange hus ikonVi bygger
«Spaden i jorda» ble satt 16. desember 2020 og det er full aktivitet på byggeplassen frem mot sommeren 2024.  

Gult hus ikonVi tar bygget i bruk
Bygging av Helgasetr skal være sluttført i 2024. 

Hvem er vi?

Nytt om Helgasetr

Nytt om Helgasetr

Bygget begynner å bli godt synlig og er på vei opp fra bakken etter måneder med grunnarbeider. Les mer Helgasetr reiser seg

Pilot på Tungasletta tester arealer for bedre læring. Les mer om pilotprosjektet og hvordan vi jobber med piloter. 


Det spenner bredt fra kreative konseptforslag for serveringsarealer til virtuelle rundturer i bygget. 
Se hva som skjer i prosjektet: Detaljene skal på plass i Helgasetr 


Se flere nyheter om Helgasetr og campusutvikling

Følg byggeprosessen for Helgasetr

Følg byggeprosessen for Helgasetr

Backe Trondheim AS er totalentreprenør for bygget, og de har opprettet egne informasjonssider om hva som skjer på byggeplassen. Les mer på Backe Trondheim sin nettside for prosjektet.

BYGGEPLASSKAMERA

Byggeplasskamera
Video: Backe Trondheim AS

Følg oss på