NTNU Campussamling

NTNU Campussamling

19. januar 2018 vedtok regjeringen de overordnede rammene for prosjektet NTNU Campussamling:

  • NTNUs campus i Trondheim skal utvikles videre som et helhetlig sammenhengende prosjekt med tverrfaglig samling av fagmiljøer i området rundt Gløshaugen
  • Staten skal finansiere nybygg på inntil 92 000 m2 BTA og ombygging av eksisterende arealer på inntil 45 000 m2 BTA.
  • Investeringsrammen er estimert til 10,8 mrd NOK (oppdateres etter nyhet fra Kunnskapsdepartementet 21. september)

Statsbygg har ansvaret for videre prosjektutvikling og gjennomføring av byggeprosjektet. I desember 2019 mottok Statsbygg oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre forprosjekt (2020-2023).

NTNU er forvalter og bruker og jobber tett med Statsbygg i en felles prosjektorganisasjon.

Les mer:

Her er det er utforsket muligheter for å bygge 92 000 kvadratmeter nye bygg og bygge om 45 000 kvadratmeter. Illustrasjon: Rodeo arkitekter/Statsbygg

Statsbygg har ansvaret for å bygge inntil 92 000 m2 nye bygg, og bygge om inntil 45 000 m2 for å muliggjøre samlingen. I desember 2019 fikk Statsbygg oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre forprosjekt for NTNU Campussamling.

Det vil si at de i perioden 2020-2023 skal planlegge prosjektet frem mot mulig investeringsmidler for bygging på statsbudsjettet for 2024. Reguleringsplanarbeidet er en vesentlig del av forprosjektet, for å få avklart de fysiske rammene for hvor og hvordan det kan bygges i de ulike områdene som er nødvendig for å samle NTNUs campus.

Her ser du planområdene: 


Milepæler forutsatt nødvendige bevilgninger:

  • 2020: Oppstart forprosjekt
  • 2022: Trondheim kommune vedtar reguleringsplan
  • 2022 og 2023: Ekstern kvalitetssikring (på oppdrag fra Finansdepartementet) i to trinn
  • 2023: Forprosjektet ferdig
  • 2023: Mulig investeringsbevilgning fra Stortinget på Statsbudsjettet for 2024
  • 2024: Oppstart gjennomføringsfase (bygging)
  • 2028: Alle bygg og uteområder er planlagt klare til full bruk

 

Kontakt

Kontakt

Prosjektleder for NTNU
Bjørn Letnes
Mob: 994 85 155

Kommunikasjonsansvarlig, NTNU
Hanna Maria Jones
Mob: 415 25 635