Campussamling

  •   

Campussamling

Campussamling

I løpet av de neste ti årene skal alle NTNUs fagmiljø i Trondheim samles fra spredte lokasjoner til én samlet campus i området rundt Gløshaugen.

Staten skal finansiere nybygg  og ombygging av inntil 137 000 kvadratmeter i området for å muliggjøre samlingen.

Involvering av brukere

  • For å utvikle en campus til det beste for NTNU trenger vi kunnskap fra sluttbrukere og interessenter. Slik involverer vi

Faser i prosjektet

Faser i prosjektet

Turkis hus ikon6Strategisk retning for campussamling
Regjeringen slår fast en samlet campus på Gløshaugen i Trondheim, med tyngde vest på området. NTNU vedtar kvalitetsprinsippene samlende, urban, nettverk av knutepunkt, effektiv, bærekraftig og levende laboratorium. 

Blått hus ikonVi definerer hva en samlet campus skal inneholde
Prosjektet undersøker hvor det er mulig å bygge nye universitetsbygg, hvor fagmiljø bør plasseres og hvilke type arealer byggene skal inneholde.

Lilla hus ikonTomtene reguleres, byggene planlegges og designes
Arbeidet med regulering av tomter starter opp og byggene planlegges og utformes med bakgrunn i behov og funksjoner i virksomheten som skal inn i de ulike områdene.

Orange hus ikonVi bygger
Ulike områder blir bygd og ombygd gjennom flere delprosjekter. 
«Spaden i jorda» for det første byggeprosjektet blir satt i 2024.

Gult hus ikonVi tar byggene i bruk
Samling av campus skal i hovedsak være sluttført og nye bygg og uterom klare til å tas i bruk i 2028.

Hvem er vi?

Nytt om campussamling

Nytt om campussamling

Illustrasjon - anbefalt alternativ delområde 2 NTNU Campussamling

Statsbygg, Trondheim kommune og NTNU har presentert alternativer for to av planområdene for NTNU Campussamling. Se alternativene på ntnucampussamling.no og i oppsummering av informasjonsmøtet onsdag 10. februar.


NTNU og Helse Midt-Norge er i dialog med departementene for å få avklart rammene for utbygging av Senter for psykisk helse på Øya i Trondheim. Senter for psykisk helse - status for planlegging.


Se flere nyheter og aktuelt om campussamling


Mini calevent portlet

Arrangement

Følg oss på: