Ocean Space Centre

Ocean Space Centre

Verden trenger mat, mineraler og energi. Løsningene finnes i havet.

Ocean Space Centre skal bidra til den grønne omstillingen av Norge og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon.

Illustrasjoner

  • Parkområde mellom undervisningsbygg
    Uteområdene på Ocean Space Centre. Illustrasjon: Snøhetta/Statsbygg
  • Parkområde mellom undervisningsbygg
    Uteområdene på Ocean Space Centre. Illustrasjon: Snøhetta/Statsbygg
  • Hovedinngangen til Ocean Space Centre
    Tankhodet og hovedinngangen til Ocean Space Centre. Illustrasjon: Snøhetta/Statsbygg

Om OSC

Ocean Space Centre blir ett av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning. Senteret gir NTNU og SINTEF tilgang til fasiliteter og lokaler i verdensklasse. Senteret inneholder våte og tørre laboratorier, verksted, undervisningslokaler, kontor og møtelokaler. 

Senteret vil bidra til utviklingen og omstillingen av havnæringen lokalt, nasjonalt og globalt.