Campusutvikling i Ålesund

Campusutvikling i Ålesund

Oversikt over campus Ålesund. Campus i Ålesund har de siste årene utviklet seg til å bli et nasjonalt og internasjonalt senter for utdanning og forskning, særlig innen marine og maritime næringer.

Sammen med Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) og Fagskolen i Ålesund utgjør NTNU kjernen i Campus Ålesund. Fagerlia videregående skole er en like viktig del av campusområdet. Skolen er under utbygging og vil ha studiespesialiseringer som skal bruke infrastruktur og undervisningsfasiliteter i NMK. Også andre private og offentlige aktører er etablert og vil høre til Campus Ålesund. 

Campusutviklingen i Ålesund skal legge til rette for at universitetet og de andre aktørene på campus kan vokse og utvikle seg, samtidig som Campus Ålesund utvikles til å bli et urbant, utadrettet og miljøvennlig knutepunkt. 

 Campusutviklingen drives gjennom flere prosjekter med flere tema: Utvikling av områdeplan, mulighetsstudier, ny arealutviklingsplan og utbedring av ventilasjon er pågående prosjekter. 

Aktuelt

Campus Ålesund

Campus Ålesund