Organisering

NTNU Campusutvikling

Organisering

NTNU Campusutvikling er en enhet i NTNU etablert for å styre de store statlige investeringsprosjektene knyttet til NTNUs campus. NTNU Campussamling er det drivende prosjektet i porteføljen, både i tid og omfang. Ansatte er prosjektledere og fagressurser/stab.

Enheten har ansvar for å påse og iverksette involveringen av NTNUs linjeorganisasjon i prosjektene i enhetens porteføje.

Statsbygg er statens byggherre og har ansvar for gjennomføring av byggeprosjektene for:

  • Helse- og sosialfag - Elgesetergate 10
  • NTNU Campussamling
  • Ocean Space Centre. 

Her kan du se hvordan enheten NTNU Campusutvikling og prosjektene er relatert til NTNUs linjeorganisasjon og Statsbygg som ekstern byggherre

Eksterne samarbeidspartnere er involvert i flere av prosjektene, deriblant St. Olavs hospital, SINTEF og Sit og det er tett samhandling med Trondheim kommune, både i deres rolle som samfunnsutvikler og som planmyndighet.

Organisasjonskart

Organisasjonskart
Organisasjonskart for enheten NTNU Campusutvikling. Klikk på bildet for å få det større.

Prosjektorganisasjonen

Prosjektorganisasjonen

Prosjektdirektør: Merete Kvidal

Programstab:

Prosjektledere:

Campusverneombud og campustillitsvalgt:

Rektor har frikjøpt to stillinger - et campusverneombud og en campustillitsvalgt - som skal følge prosjektene i NTNU Campusutvikling og styrke HMS og arbeidsmiljø og medvirkning og medbestemmelse i prosjektene.

Campusverneombudet støtter hovedverneombudets arbeid. Et hovedformål med campusverneombud er å bidra til å styrke AMUs behandling av byggesaker. Løpende aktiviteter i campussamling, arbeidsmiljøloven med forskrifter og program for brukerinvolvering er grunnlaget for campusverneombudets representasjon og virke.

Campustillitsvalgt støtter de hovedtillitsvalgtes arbeid. Et hovedformål med campustillitsvalgt er å bidra til god og relevant medvirkning og medbestemmelse, samt styrke IDF SESAM behandling av saker i Campussamling. Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for NTNU og program for brukerinvolvering er fundamentene for campustillitsvalgts representasjon og virke.