Organisering

NTNU Campusutvikling

Organisering

NTNU Campusutvikling er et program som består av flere utviklingsprosjekter knyttet til NTNUs campus. Campussamling er det drivende prosjektet, både i tid og omfang. 

Programmet er preget av mange aktører og mye samhandling både eksternt og internt. Statsbygg er statens byggherre. Trondheim kommune er deltaker i flere prosjektgrupper og arbeidsgrupper, andre eksterne samarbeidspartnere er involvert i prosjektene, deriblant St. Olavs hospital, SINTEF og Sit. Programmet har ansvar for å påse og iverksette involvering av den interne linjeorganisasjonen ved NTNU i prosjekter relatert til campusutvikling.

Organisasjonskart

Organisasjonskart for NTNU Campusutvikling

Prosjektorganisasjonen

Prosjektorganisasjonen