Organisering

Organisering

NTNU Campusutvikling er en enhet i NTNU etablert for å styre de store statlige investeringsprosjektene knyttet til NTNUs campus. NTNU Campussamling er det drivende prosjektet i porteføljen, både i tid og omfang.

Prosjektdirektør er Merete Kvidal.
Ansatte er prosjektledere og fagressurser/stab som jobber på tvers av prosjektene.

Enheten har ansvar for å påse og iverksette involveringen av NTNUs linjeorganisasjon i prosjektene i enhetens portefølje. Statsbygg er byggherre og har ansvar for gjennomføring av byggeprosjektene.

Byggeprosjektene i Campusutvikling

Helgasetr
Prosjektleder: Terese Brekke

NTNU Campussamling
Prosjektleder: Bjørn Letnes

Ocean Space Centre
Prosjektleder: Rolf Andersen

Vitenskapsmuseet
ProsjektlederJostein Grytdal
 

Her kan du se hvordan NTNU Campusutvikling inngår som en enhet i NTNUs linjeorganisasjon.

Eksterne samarbeidspartnere er involvert i flere av prosjektene, deriblant St. Olavs hospital, SINTEF og Sit og det er tett samhandling med Trondheim kommune, både i deres rolle som samfunnsutvikler og som planmyndighet.

Campusverneombud og campustillitsvalgt

Campusverneombud og campustillitsvalgt

Rektor har frikjøpt to stillinger - et campusverneombud og en campustillitsvalgt - som skal følge prosjektene i NTNU Campusutvikling og styrke HMS og arbeidsmiljø og medvirkning og medbestemmelse i prosjektene.

Campusverneombudet støtter hovedverneombudets arbeid. Et hovedformål med campusverneombud er å bidra til å styrke AMUs behandling av byggesaker. Løpende aktiviteter i campussamling, arbeidsmiljøloven med forskrifter og program for brukerinvolvering er grunnlaget for campusverneombudets representasjon og virke.

Campusverneombud: Heidi Camilla Egseth

Campustillitsvalgt støtter de hovedtillitsvalgtes arbeid. Et hovedformål med campustillitsvalgt er å bidra til god og relevant medvirkning og medbestemmelse, samt styrke IDF SESAM behandling av saker i Campussamling. Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for NTNU og program for brukerinvolvering er fundamentene for campustillitsvalgts representasjon og virke.

Campustillitsvalgt: Iver Johnsen